PKK-kurs dokka

Periodisk kjørekontroll

Kurset er dessverre fullbooket!

Periodisk kjørekontroll ( PKK) – opplæring etter overgangsordning arrangeres
i PKK-kurs januar 2020Landsbyen Næringshage og på Dokka Bilverksted
8 og 9 januar kl. 13:00 – 20:00.

Periodisk kjørekontroll kurset omfatter:
Gjeldende lovverk
Teori
Praksis praktisk kontrollarbeid.
Kurset har en total ramme på 23 timer.
9 av timene vil gjennomføres som E-læring.
E-læringskurset sendes ut 3 uker i forkant av kurset.

​Pris på sertifiseringskurset:
Pakkepris på periodisk kjørekontroll-kurs kr. 11 500,-
Prisen inkluderer administrasjonskostnader, undervisning, materiell, kompendier, enkel servering og pizza.
Egne rabatter for våre målbedrifter.

KUN 9 DELTAGERPLASSER!
Bindende påmelding innen 13 desember til lene@landsbyen-nh.no
Vennligst oppgi bedriftens navn, deltageres navn, epost adresse,
telefonnummer og fakturaadresse ved påmelding.

Kurset gjelder for kontrollører som kommer inn under overgangsordningen etter direktiv 2014/45 EU
Myndigheten stiller krav til obligatorisk opplæring og personlig godkjenning av kontrollører. Godkjenning som kontrollør må være på plass før 1. oktober 2021.

Kursholder er Promeister Academy. 
Kurset arrangeres av Landsbyen Næringshage  i samarbeid med Mjøsbil.
Vi tar i mot påmeldinger fra hele Land, Gjøvik, Valdres, Toten og Hadeland.

Har du spørsmål vedrørende kurset, eller behov for andre typer kurs
så ta kontakt med Lene i Næringshagen på mail: lene@landsbyen-nh.no
eller telefon 48 10 99 18.
Vi arrangerer de fleste type kurs, etterspurt av næringslivet.

Maskinførerkurs 2 – 4 desember på Dokka.

Maskinførerkurs består av teori modul 1.1 og 2.1.

Kurssted:
Landsbyen Næringshage

Kursholder:
Granlund Kompetansesenter

Pris: 5800,- pr.deltager inkludert materiell og lunsj
Egne rabatter for målbedrifter.

Påmelding til lene@landsbyen-nh.no innen 27 november.
Bindende påmelding!

Formål:
Å føre deltakerne fram til fullførte og godkjente tester fra teoretiske moduler for alle 7 klasser:

 • Doser – klasse M1
 • Gravemaskin – klasse M2
 • Veihøvel – klasse M3
 • Hjullaster – klasse M4
 • Gravelaster – klasse M5
 • Dumper – klasse M6
 • Annet – Klasse M20

Innhold Modul 1.1

  • Lover og forskrifter
  • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
  • Ytre miljø
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr
  • Farlig gods, merking og håndtering
  • Eksamen

Innhold Modul 2.1

  • Krav til maskinfører
  • Bruksområder for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen
  • Ulykker med maskiner.
  • Ulykker generelt innen bygg og anlegg
  • Oppbygging av forskjellige maskintyper
  • Sertifisering/dokumentasjon
  • Øvingsoppgaver
  • Eksamen

Kursprisen gjelder gjennomføring av modul 1.1 og 2.1
Modul 1, 2 og 3 må gjennomføres i samme opplæringsbedrift. Gjennomført modul 1 er normalt gyldig i tre år.
Mengdetrening (modul 4) kan gjennomføres i bedrift eller hos Granlund. Opplæringen avsluttes med oppkjøring, som kan gjennomføres hos opplæringsbedrift.
Sertifiseringsnummer ATS – 047.

Vi tar i mot deltagere fra Land, Gjøvik, Toten, Valdres og Hadeland.
Kurset har totalt 18 plasser.

Har din bedrift behov for andre kurs så ta kontakt med Lene i Næringshagen på
e-post: lene@landsbyen-nh.no eller telefon 48 10 99 18-

Nettvett for bedrifter arrangeres i Landsbyen Næringshage  nettvett for bedrifter
29 oktober kl.08:30 – 08:50.

Foredragsholdere er Gjerdalen Data
ved Eirik Gjerdalen og Gaute K. Løseth

Her får vi enkle tips til en tryggere hverdag.

Tema Nettvett: Sikkerhet på PC & internett
– Hvordan vurdere innhold i e-post?
– Do`s and dont’s i en digital hverdag.
– Windows 10 funksjoner
– Tips & triks til bruk av Windows 10,
søk og tilpasning arbeidsflate.

Arrangementet er gratis og passer for alle små
og mellomstore bedrifter.
Man behøver ikke melde seg på, det er bare å møte opp
i kursrommet i Landsbyen Næringshage. 

Det er mulig for deltagere å stille spørsmål til
Eirik og Gaute etter foredraget.

Gjerdalen Data leverer IT-løsninger som gir deg et forsprang.
De tilbyr komplett IT-drift av løsninger for firmaer i SMB segmentet. Både on-premiss, cloud og hybrid løsninger. I tillegg tilbyr de rådgivning innen alt fra daglig drift til strategiske IT-beslutninger.

Gjerdalen Data har kompetanse innen prosjektledelse, drift, design, implementering og support. Det forenkler beslutningsprosessen for bedriftene.

Gjerdalen Data har kontor i Landsbyen Næringshage på Dokka.
Men de påtar seg oppdrag over hele Land, Valdres, Gjøvik,
Toten, Hadeland og Lillehammer.
Har du ikke anledning til å delta på Nettvett – foredraget
men ønsker en samtale med Gjerdalen Data så ta kontakt
med Eirik Gjerdalen på mail eirik@gjerdalen-data.no

Innlandets nye hovedsykehus

Velkommen til seminar 31 oktober kl.09:00                                                                 
på Wood Hotell i Brummundal.

Innlandets nye hovedsykehus skal være bærekraftig på mange felt,og bygget skal være bra for både pasienter og som arbeidsplass.
Hva innebærer et bærekraftig byggeri, – og hva skal til for at bygget blir bra for alle behovshavere? Hva må vi tenke-, og forberede oss på?

Program for dagen:
09.00 Registrering og Kaffe
09.30 Velkommen
Jon Kristiansen,Regiondirektør NHO Innlandet
09.35 Apeller for dagen
° Knut Storberg, Fylkesmann
° Arthur Buchardt, Mjøstårnet
° Wenche Høye og Ole Jonny Kalstad,Tredrivere
09.50 Fagbolk
° Christina Qvam Heggertveit, Sykehusprosjekt M&R
° Håvard Hernes, Friskluftsykehus
° Anders Nyrud, NMBU
° Kjell Tryggestad, Professor HINN og Knut Skuldberg,
Kommuneoverlege Elverum Kommune/HINN
11.00 Benstrekk
11.15 Fagbolk fortsetter
° Kristine Nore, Forskning og Innovasjonssjef Splitkon
° Cathrine Lofthus, Adm Dir Helse Sør-Øst
12.45 Lunsj
13.30 Innledning til samsnakk bransjen får ordet
13.50 Vi samsnakker og gir innspill
° Kjersti Granaasen, Fasilitator og pådriver
Nasjonalt program for leverandørutvikling
14.40 Veien videre
° Even Aleksander Hagen,
Fylkeskommunen Innlandet
15.00 Slutt

Påmelding innen 14.oktober.

 

Påmelding kurs og arrangementer

PKK-kurs dokka

  Velkommen til PKK-kurs på Dokka!                                 PKK-kurs dokka

Periodisk kjørekontroll kurs   – opplæring etter overgangsordning
arrangeres 12 og 13 november i Landsbyen Næringshage og på Dokka Bilverksted.

Periodisk kjørekontroll kurs omfatter:

 • gjeldende lovverk
 • teori
 • praksis praktisk kontrollarbeid.

Kurset har en total ramme på 23 timer.
9 av timene vil gjennomføres som E-læring.
Dette sendes ut 3 uker i forkant av kurset.

​Pris på sertifiseringskurset:
Pakkepris på kurset kr. 11 500,-
Prisen inkluderer administrasjonskostnader, undervisning, materiell, kompendier og lunsj.
Egne rabatter for våre målbedrifter.

KUN 9 DELTAGERPLASSER!

Bindende påmelding innen 22 oktober til
lene@landsbyen-nh.no
eller ved å sende melding via vår facebookside.
Vennligst oppgi bedriftens navn, deltageres navn, epost adresse,
telefonnummer og fakturaadresse ved påmelding.

Periodisk kjørekontroll kurs gjelder for kontrollører som kommer inn under
overgangsordningen etter direktiv
2014/45 EU

Myndigheten stiller krav til obligatorisk opplæring og personlig godkjenning av kontrollører.
Godkjenning som kontrollør må være på plass før 1. oktober 2021.

Kursholder er Promeister Academy. 
Kurset arrangeres av Landsbyen Næringshage  i samarbeid med Mjøsbil.
Vi tar i mot påmeldinger fra hele Land, Gjøvik, Valdres, Toten og Hadeland.

Har du spørsmål vedrørende kurset, eller behov for andre typer kurs
så ta kontakt med Lene i Næringshagen på mail: lene@landsbyen-nh.no
eller telefon 48 10 99 18.
Vi arrangerer de fleste type kurs, etterspurt av næringslivet.

Velkommen til workshop 29 oktober kl. 18.00 – 21.00                                          workshop
i Landsbyen Næringshage.
Tema er butikken som salgsverktøy!
Hvordan utnytte butikken sin så den blir det salgsverktøyet den
fortjener å være, og kunden fortjener å oppleve?

Foredragsholder er Lene Heimdal, og hun tar for seg blant annet:
– vareplassering
– vindusutstilling
– styling
– vareeksponering

Pris kr. 480,- eks.mva pr.deltager.
Det gis rabatt til målbedrifter og medlemmer i Landsbylauget.
Påmelding innen 25 oktober ved å trykke SKAL på vårt facebookarrangement
eller ved å kontakte Lene på e-post lene@landsbyen-nh.no eller tlf 48109918,
eller Tove på epost lauget@landsbyendokka.no eller tlf 45006444.
Bindende påmelding.

Kurset arrangeres etter etterspørsel fra handelstanden.
På høstens kickoff kom det frem ønske om opplæring i blant annet
vareplassering og dekorering. Et annet ønske var butikkvandring hvor
butikkeiere samles og besøker hverandres butikker. Dette for å bli bedre kjent,
og flinkere til å anbefale hverandre.
Vi tar butikkvandring noen dager etter workshop, og håper å kunne benytte
noe av hva vi har lært på vandringen.

Dette er i første omgang et tilbud til handelstanden i Nordre Land.
Men vi tar også mot deltagere fra Gjøvik, Søndre Land, Toten, Valdres og
Hadeland hvis noen ønsker å delta.
Dette tilbudet kan også videreføres til andre kommuner ved interesse.

Velkommen til varme arbeider kurs
onsdag
30.oktober kl.09:00 – 16:30 i Næringshagen. 

kurs varme arbeiderKurset koster kr. 2300,- pr. deltager, og inneholder:

-Materiell

-Slukkeøvelse

-Eksamen

-Sertifikat

-Lunsj

Våre målbedrifter får 35% rabatt på dette kurset.

Kurset er for alle som utfører varme arbeider.

Påmelding innen 25 oktober til lene@landsbyen-nh.no
eller ved å sende en pm til vår facebookside. 

Varme arbeider kurs må ha minimum 8 deltagere for å gjennomføres.
Det er plass til 18 deltagere på kurset, og vi tar i mot påmeldinger fra hele
Land, Gjøvikregionen, Hadeland og Valdres.
Påmeldingen er bindende.

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar
et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider.

I ordningen inngår også krav om repetisjonskurs og sertifisering hvert 5. år.

Kontakt oss om du har behov for andre kurs i din bedrift.
Vi arrangerer kurs etterspurt av næringslivet, og kan også
være behjelpelige med interne kurs i din bedrift.
Snakk med Lene i Næringshagen om dine kursbehov!

Ønsker du informasjon om hva det vil si å være målbedrift?
Du finner noe informasjon her, eller ta kontakt med oss for en
uforpliktende samtale.

workshop
Velkommen til workshop!
workshop i bildebruk

workshop i bildebruk og publisering

Hvordan engasjere kundene dine?

10.oktober kl. 09:00 – 11:00 arrangerer vi workshop i Næringshagen.

Hva er innholdet?
Tema er bildebruk og publisering av digitalt innhold.
Det er utrolig hva man kan få til med «bare» et mobilkamera!
Men hva er lov – og ikke lov? Og hvordan får vi bildene til å se bra ut i sosiale medier og på web? Dette er noen av spørsmålene vi håper å få svar på i denne workshopen.

Foredragsholdere:
Roger Hjelmseth fra Landsbyen Næringshage og
Kristine Sveum fra Sveum AS.

Forutsetninger?
Ingen spesielle.

Pris og påmelding:
Kr 460,- + mva pr. deltaker.
Påmelding til lene@landsbyen-nh.no eller tlf. 481 09 918.

Egne rabatter for målbedrifter.
Lunsj koster kr.60,- pr.person og kan bestilles ved påmelding.
Lunsjen serveres i Næringshagens kantine etter workshopen.
Gjennomføring forutsetter minimum 10 deltakere, og påmeldingen er bindende.
Ved avmelding etter 8 oktober faktureres hele kursbeløpet.

Vis gjerne din deltagelse ved å trykke SKAL på vårt facebookarrangement. 

Ta kontakt med oss om du har ønsker og behov for andre kurs! 

Sveum as har adresse Gjøvik, og er en målbedrift i Næringshagen.
De leverer markedsføringsmateriell av høy kvalitet med forankring i din bedrifts
kommunikasjonsstrategi. Besøk deres webside for å lese mer om hvilke tjenester de tilbyr.

Velkommen til Bedriftsfrokost i Landsbyen Næringshage
8.oktober kl.08:30 – 10:00.

Bedriftsfrokost er en uformell møteplass med ulike temaer som arrangeres 4-6 ganger årlig.
Denne gang byr vi på spennende bedriftspresentasjoner og et
innblikk i Landsbykonferansen 2020.
I tillegg blir det enkel servering og masse nettverksbygging!
Påmelding innen 6.oktober ved å sende en mail til Lene
eller trykke skal på facebook arrangementet. 

bedriftsfrokost

invitasjon bedriftsfrokost

 • Moicon

Moicon tilbyr 3D-representasjoner (digitale tvillinger) av bygg og anlegg
med interaktive visninger av anleggsdata kombinert med sensordata for å
oppnå en prediktiv og intuitiv løsning for automatisering og anleggsadministrasjon.
Daglig leder Torbjørn Grimstad kommer å forteller oss mer om deres digitale hverdag.

 • Våpensmia

Våpensmia er en produksjonsbedrift med en CNC basert maskinpark som
utvikler og produserer våpenteknisk utstyr, servicetjenester og optiske siktemidler
innenfor forsvars- og sikkerhetssektoren.
Våpensmia er også en totalleverandør av alt utstyr innenfor jakt og det sivile
skyttermiljøet på nett og i butikk. Våpensmia har i dag 20 ansatte.
Daglig leder Ole Furuseth gir oss et innblikk i denne spennende bedriften.

 • Landsbykonferansen april 2020

Tema i år er visjon Land 2030.
Lokalt næringsliv, ungdommer i Nordre Land og foreninger oppfordres til å
delta denne dagen.  Prosjektleder Arne Erik Fønhus forteller mer om konferansen.
Vil du lese om Landsbykonferansen 2018 finner du program og foredrag HER

Velkommen!

Bedriftfrokost i Landsbyen Næringshage 4.september kl.08:30.
Temaer på denne bedriftsfrokost er Valg 2019 og synnfjell.no

Bedriftsfrokost

Invitasjon bedriftsfrokost

Hva er viktig for næringslivet?
Våre to ordførerkandidater Ola Tore Dokken og Linn T. Sunne vil
fortelle om deres prioriteringer for det lokale næringsliv.
Hvordan vil de legge forholdene best mulig til rette for å skape vekst og utvikling?
Vi håper dere benytter anledningen til å komme med spørsmål og
kommentarer med fokus på næringslivets utfordringer.

Synnfjell.no
Land Utvikling og Tala as gir oss en presentasjon av de nye nettsidene til synnfjell.no

Arrangementet er gratis, men krever påmelding innen 2.september grunnet servering.
Påmelding skjer via vårt påmeldingsskjema, ved å sende en mail til lene@landsbyen-nh.no eller ved å trykke SKAL på facebook arrangementet som du finner HER

Påmelding kurs og arrangementer

 

Bedriftsfrokost er en uformell møteplass, med ulike temaer for lokale bedrifter og
offentlig virksomhet. Her er en arena for å utvide egen og hverandres kompetanse og samarbeid ved å informere, gi råd, dele nettverk og påvirke myndigheter og instanser med hensyn til lokal næringsutvikling.
Ønsker din bedrift å presentere seg på en bedriftsfrokost er det bare å ta kontakt med oss. Har dere innspill til temaer og foredragsholdere hører vi gjerne fra dere!

Det inviteres også til politisk debatt på Lands Museum 29 august kl.19.00 – 21.00
og i Fløyterparken 31.august kl.15.15. Her stiller alle syv partiene som har liste i Nordre Land.