© Copyright - Landsbyen Næringshage - All rights reserved - Gamle Jevnakervegen 3, 2870 Dokka, Tlf: 611 18 330