I oktober skal Fylkestinget avgjøre skjebnen til flere videregående skoler i Innlandet.
VI må sammen sørge for å overbevise politikerne om at alle linjer på Dokka videregående skole har livets rett.

Vi oppfordrer alle til å sende høringsinnspill innen fristen 31. august 2024.
Det jobbes med en høringsmal for næringslivet som legges ut så fort den er klar.

 

Mobilisering for at Dokka videregående skole skal bestå

Foto fra protest-tog 22mai, oppland arbeiderblad

Det har blitt gjennomført flere møter på skolen og i Landsbyen Næringshage siden forslaget om nedleggelse ble kjent.
Her er presentasjonene som ble vist på de ulike møtene:

På informasjonsmøte i næringshagen for næringslivet 26 juni ble det også gjort opptak som kan sendes til de som ønsker det.
Ønsker du opptaket kan du sende en epost til ingunn@landsbyen-nh.no 

Viktige datoer frem til endelig vedtak

Mai – august: saken sendes på høring
16 oktober: Hovedutvalg for utdanning behandler endelig forslag
18 oktober: Fylkesutvalget behandler endelig forslag
23 oktober: Fylkestinget vedtar endelig skolestruktur

Se også: