DIN UTVIKLINGSPARTNER I GJØVIKREGIONEN

LANDSBYEN NÆRINGSHAGE AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping og verdiskaping i næringslivet i Land, Gjøvik og Toten. Næringshagen er et levende miljø som samarbeider med og bistår nyetablerere, gründere og eksisterende bedrifter med vilje og evne til vekst og utvikling. Næringshagen har kontor i Landsbyen Dokka og på Kapp.
Vi har også kontorutleie på Dokka til rimelige priser.

  • Vi bistår bedrifter med innovasjon- og utviklingsprosjekter.
  • Vi støtter og veileder gründere og nyetablerere
  • Vi arrangerer møter, seminar og kurs.
  • Vi legger til rette for møteplasser og nettverksbygging.
  • Vi kobler mennesker og bedrifter som har nytte av hverandre.

Følg oss i SoMe

© Copyright - Landsbyen Næringshage - All rights reserved - Gamle Jevnakervegen 3, 2870 Dokka, Epost: post@landsbyen-nh.no Org.nr: 990717168