BESØK OSS I GAMLE JEVNAKERVEGEN 3 PÅ DOKKA

LANDSBYEN NÆRINGSHAGE AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping og verdiskaping i næringslivet i Gjøvikregionen. Næringshagen er et levende miljø som samarbeider med og bistår nyetablerere, gründere og eksisterende bedrifter med vilje og evne til vekst og utvikling.
Her er en kort presentasjon av hva det betyr å være en Næringshage

  • Vi bistår bedrifter med innovasjon- og utviklingsprosjekter.
  • Vi støtter og veileder gründere og nyetablerere
  • Vi arrangerer møter, seminar og kurs.
  • Vi legger til rette for møteplasser og nettverksbygging.
  • Vi kobler mennesker og bedrifter som har nytte av hverandre.
© Copyright - Landsbyen Næringshage - All rights reserved - Gamle Jevnakervegen 3, 2870 Dokka, Tlf: 611 18 330