Torsdag 4.november arrangerer Landsbyen Næringshage kurs i
hvordan ta gode produktbilder.

Kurset starter kl. 08:30, og varer i 2 timer.
Kursholder er Roger Hjelmseth.

Kursinnhold:
– hva trenger man av utstyr
– teknikk og lyssetting
– tips og triks
– enkle hjelpemidler
– bruk av bilder i sosiale medier

Kurset passer for alle som tar bilder av egne varer og produkter
til bruk i sosiale medier, på webside, på markedsføringsmateriell
og internt i bedriften.

Pris kr. 500,- pr. deltager
Egne rabatter for målbedrifter.

Påmelding innen 1.november til lene@landsbyen-nh.no
eller ved å sende oss en melding via vår facebookside.

Har du spørmål om noen av våre kurs eller arrangementer kan
du ta kontakt med Lene Nordby ved å sende en mail til
lene@landsbyen-nh.no eller ringe henne på telefon 48109918.
Hun besvarer også meldinger sendt via sosiale medier.

Næringshagen arrangerer kurs som er etterspurt av næringslivet.
Kurs i produktbilder er ønsket av flere bedrifter, og noe vi derfor prioriterer
å gjennomføre i år.
Vi håper du tar  kontakt om din bedrift har behov for kurs,
eller tips til arrangementer som Næringshagen burde arrangere.
Vi kan også bidra om dere ønsker å gjennomføre kurs internt i bedriften.
Næringshagen samarbeider med mange ulike kursarrangører både
innen sertifiseringskurs og vanlige kurs.

jordfruktbarhetskurs

jordfruktbarhetskursNordre Land kommune og Landsbyen Næringshage planlegger
introduksjonskveld for jordfruktbarhetskurset! 

Kurset byr på ny fagkunnskap fra hele verden, og retter seg mot bønder, gartnere og rådgivere innen konvensjonelt, økologisk og biodynamisk drift som driver med planteproduksjon, storfehold, grønnsaker og frukt.

Sted: Landsbyen Næringshage

Tidspunkt: I begynnelsen av november.

 Kursholder: agroøkolog, økologisk agronom og fagleder i Vital Analyse, Vibhoda Holten.

Pris: 600,- pr. person, inkl. servering

 

Tema for et introduksjonskvelden (1,5-2 timer) vil være fra jordfruktbarhetskurset.

Temaer er: 

– prinsippene for regenerativt jordbruk

– humusbyggende prosesser 

– humus sine egenskaper (karbonbinding, holde på vatn og næringsstoffer,
bedre vassinfiltrasjon og hindre erosjon, stabilisere miljøet i jorda)

– samarbeidet mellom jord, planter og mikrobiologi

– balanse mellom næringsstoffene iht. Albrechtanalysen (stort tema, men gir en introduksjon) 

– fordelene med plantemangfold (underkultur, grønngjødsling, samdyrking etc) —> økt jordmikrobiologi,
mer
karbonbinding, bedre jordstruktur

– mikrobiell prosesstyring ved hjelp av urteferment m.m. – til jord og behandling av husdyrgjødsel 

– når og hvordan gjødsle 

– flatekompostering og andre skånsomme jordarbeidingsmetoder 

– spadeprøve (visuell vurdering av jorda) – vi gjør dette ute hvis sesongen tillater det 

 

Prinsippene er de samme uansett driftsform, men foredraget holdes med vekt på tiltak i grasdyrking eller i korndyrking (og litt om grønnsaksdyrking). 

Deltagelse meldes innen 25. september til Lene Nordby lene@landsbyen-nh.no eller Werner Sveum werner.sveum@nordre-land.kommune.no

 

Vibhoda Holten har 16 års erfaring fra landbruket innen forskning, landbruk- og miljøspørsmål. Han arbeider med jordfruktbarhet, jordanalyser og plantedyrking, og er utdannet agroøkolog.  Vibhoda ønsker å bidra til å utvikle jordbruket slik at humusinnholdet i jorda regenereres, og øke avling, produktkvalitet og matens ernæringsmessige innhold.

 

Nordre Land Kommune

Velkommen til informasjonsmøte 22 september om etablererkurs for Gjøvikregionen og Hadeland.

Kan være et bilde av 2 personer og tekst som sier 'Etablererkurs i Innlandet'

Brenner du for en idé og ønsker innspill på hvordan du kan utvikle den videre?
Går du med tanker om å starte egen bedrift, men lurer på hvor du skal begynne?
Har du bestemt deg for å satse, og ønsker gode støttespillere på veien?
I november starter vi etablererkurs for Gjøvikregionen og Hadeland.
Ønsker du å høre mer om hva etablereropplæringen innebærer?
Da bør du bli med på vårt digitale informasjonsmøte.
Her får du høre mer om hva kurset inneholder, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtetidspunkt:
Onsdag 22 september kl.11:00
Trykk på linken for å komme til møterommet:

LINK TIL MØTE 

Det er gratis å delta på informasjonsmøte, og møtet varer i ca 30 minutter.
Har du spørsmål i forkant av møtet, eller trenger hjelp til å komme deg inn i møterommet
så ta gjerne kontakt med oss.

LeneLene Nordby
Telefon: 48 10 99 18
Epost: lene@landsbyen-nh.no 

 

 

 

TeaTea Fallingen Opkvitne
Telefon: 90 02 61 75
Epost: tea@landsbyen-nh.no

 

 

Ønsker du å melde deg på kurset finner du informasjon og påmeldingsskjema på
www.etablererkursinnlandet.no

Høstens kurskvelder:
Kveld en:        2. november        kl. 17:00 – 20:00
Kveld to :       9. november        kl. 17:00 – 20:00
Kveld tre :    16. november        kl. 17:00 – 20:00
Kveld fire:    23. november       kl.17:00 – 20:00
Pitchkveld:     1. desember        kl.17:00

Landsbyen Næringshage AS søker ny daglig leder 

Landsbyen Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping og verdiskaping i næringslivet i Land, Gjøvik og Toten. Næringshagen er et levende miljø som samarbeider med og bistår nyetablerere, gründere og eksisterende bedrifter med vilje og evne til vekst og utvikling. Næringshagen har kontor i Landsbyen Dokka og på Kapp.

Daglig leder for Landsbyen næringshage nærmer seg pensjonsalder og vi ønsker å rekruttere ny daglig leder med oppstart før dagens leder trer av, for å sikre en god overlapp og overføring av kunnskap.

Daglig leder har helhetlig ansvar for drift og utvikling av næringshagen og rapporterer til styret. Vi tilbyr en variert arbeidshverdag med engasjerte og dyktige kolleger, der daglig leder er en del av teamet som leverer tjenester.

Arbeidsoppgaver
 • Lede dyktige medarbeidere og bidra til det gode arbeidsmiljøet
 • Videreutvikle relasjoner og sørge for god kommunikasjon og samhandling med samarbeidspartnere og nærmiljøet
 • Helhetlig ansvar for daglig drift og langsiktig utvikling av selskapet, herunder god økonomistyring og dialog med styret og eiere
 • Veiledning og oppfølging av bedrifter sammen med de andre ansatte
Ønskede kvalifikasjoner
 • Ledererfaring
 • Økonomiforståelse
 • Erfaring med markedsføring, salg og kontraktsforhandlinger
 • Gjerne høyere utdanning innen relevant fagområde
 • Erfaren IT-bruker og interesse for digitalisering
 • Kjennskap til privat næringsliv, gjerne også lokalt næringsliv i Land, Gjøvik og Toten
 • Gjerne erfaring med virkemiddelapparatet for næringsutvikling (Innovasjon Norge, Siva, Forskningsrådet osv.)
 • Det forutsettes interesse for den grønne verdikjeden
Personlige egenskaper
 • Ansvarlig, selvgående og initiativrik
 • Systematisk og strukturert arbeidsstil
 • Engasjement for samfunnsutvikling og utvikling av hver enkelt bedrift
 • Utadvendt og med evne til å fronte Landsbyen Næringshage i ulike kanaler
Vi tilbyr
 • 100 % fast stilling
 • Variert arbeidshverdag
 • Sentral stilling i et selskap med god vekst og sunn økonomi
 • Konkurransedyktige betingelser

Spørsmål kan rettes til nestleder i styret, Siri Ødegaard, på telefon 99518342.

Søknadsfrist 1. september 2021

Søknad med CV sendes til post@landsbyen-nh.no

Neste etablererkurs i Gjøvikregionen og Hadeland starter tirsdag 2 november.

Vi gjennomfører kurs samlingene digitalt via teams, og den første samlingen/kurskvelden er gratis.
Ønsker du å bli med videre på kurset, koster det kr 1100 for hele kurset.
I tillegg får du med inntil 4-6 veiledningstimer, individuelt eller i grupper,
for temaer som du ønsker spesielt å få belyst.

Begrenset antall deltakere  vær rask med påmelding! 

Kurset passer for alle som tenker på å starte bedrift eller som har konkrete planer om å starte bedrift.
Kursene går over 5 kvelder, og er en kombinasjon av samlinger via teams og bruk av digitalt verktøy som både inspirerer og leder deg gjennom prosessen med å lage ferdig din forretningsplan.
Ikke minst gir kurset deg som etablerer et flott nettverk med andre som også er i startfasen på å utvikle og avklare sin forretningsidè.

Høstens kurskvelder:

Kveld en:        2. november        kl. 17:00 – 20:00
Kveld to :       9. november        kl. 17:00 – 20:00
Kveld tre :    16. november        kl. 17:00 – 20:00
Kveld fire:    23. november       kl.17:00 – 20:00
Pitchkveld:     1. desember        kl.17:00

Deltagere som har gjennomført forkurs for flerkulturelle får også tilbud om plass på etablererkurset.

Her er tilbakemelding fra en etablerer som deltok på vårens kurs: 

Annika Solli

Annika Solli med veileder Tove Haug

Etablerer kurset har vært en fantastisk reise. Det å bli kjent med de som jobber i Landsbyen Næringshage har vært veldig inspirerende, de har en gøts som få har og det smitter på oss andre.
Som grunder kommer både usikkerhet og tvil iblant,
men med så flinke og hjelpsomme folk rundt seg kommer man fort inn på positive
tanker igjen. Og ikke minst de andre deltakerne, deres ideer og tankemåter rundt
sine mål er både spennende og beundringsverdig. Prosesser i bedriften, kundereisen,
markedssituasjonen, markedsføring og budsjetter er noen av teamene vi har vært gjennom.
Det har vært veldig interessant og lærerikt å deltatt på etablererkurs, det har gjort veien
min videre enklere å stake ut. Jeg har lært rekkefølgen  å etablere egen bedrift, så nå er
det bare å brette opp armen og fortsette. Retter en stor takk til Landsbyen Næringshage og de andre deltakerne.

 

 

Etablererkurs

På kurset får du møte Lene Nordby og Tea Fallingen Opkvitne i Landsbyen Næringshage

TEMAER VI GJENNOMGÅR PÅ ETABLERER KURS:

1. Hvor mye må jeg selge for før ideen min blir lønnsom?
2. Hva er riktig pris og hvordan gjør jeg salget?
3. Hvordan presenteres det jeg skal selge?
4. Hvordan få mine første kunder og hva er viktig for disse?
5. Hvem blir mine viktigste støttespillere og samarbeidspartnere?
6. Hvordan stifter jeg selskapet og hvordan drifte innenfor dagens regelverk?
7. Hvordan holder jeg orden på økonomi og regnskap?

GJENNOM KURSET BYGGER DU:

 • Et nettverk av medgründere og gode støttespillere
 • Trygghet på veien videre
 • Et utkast til din forretningsplan
 • Din første forretnings-pitch

Du finner eget påmeldingsskjema og mer informasjon på siden www.etablererkursinnlandet.no 

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte oss.

Lene Lene Nordby
Telefon: 48 10 99 18
Epost: lene@landsbyen-nh.no 

 

 

 

TeaTea Fallingen Opkvitne
Telefon: 90 02 61 75
Epost: tea@landsbyen-nh.no

 

 

 

Forkurs for flerkulturelle er et forberedende kurs for deg som ønsker å etablere egen bedrift.
Forkurset består av 3 samlinger, og gir deg et innblikk i hvordan det er å drive egen bedrift i Norge.
Kurset er gratis, og gjennomføres i Landsbyen Næringshage.
Påmelding registreres på www.etablererkursinnlandet.no under kurset som gjelder for
Gjøvikregionen og Hadeland.
Kursplan:
1. kurskveld 16 september kl. 17:00–20:00
2.kurskveld 23 september kl. 17:00–20:00
3.kursveld 30 september kl. 17:00–20:00
Forkurs for flerkulturelle gjennomføres på norsk.
Det forutsettes gode nok norskkunnskaper til at deltakerne kan oppnå følgende læringsmål:
Kjenne til Brønnøysundregistrene og kunne bruke Altinn
Kjenne til enkle skatteregler og vite hvorfor vi betaler skatt og mva.
Vite hvilke kontrollorganer som er relevante i egen bransje
Ha reflektert over mulige utfordringer knyttet til språket og annen bedriftskultur
Vite hvor han/hun kan gå for å få hjelp med bedriftsspørsmål etter endt kurs
Ha reflektert over hva som kreves av en etablerer i Norge og hva som kan forventes av hjelp og støtte
Alle deltagere får tilbud om å delta på vårt etablererkurs etter gjennomført forkurs.
Etablererkurset starter 2.november. 
Kontakt oss gjerne om du har spørsmål

LeneLene Nordby
Telefon: 48 10 99 18
Epost: lene@landsbyen-nh.no 

 

 

 

TeaTea Fallingen Opkvitne
Telefon: 90 02 61 75
Epost: tea@landsbyen-nh.no

 

 

 

Du kan også kontakte oss ved å sende oss en melding via vår facebookside.

Lene og Tea vil delta på alle samlinger sammen med andre aktuelle foredragsholdere.
De gjennomfører også etablererkurs, og vil følge deg gjennom hele din etablering hvis du ønsker det.

Forkurset gir deg mulighet til å bli kjent med andre etablerere, og gi deg et flott nettverk å samarbeide med.

Velkommen til kurs i varme arbeider i Landsbyen Næringshage
14 september kl.09:00.

Kurset koster kr. 2300,- pr. deltager, og inneholder:
Materiell
Slukkeøvelse
Eksamen
Sertifikat
Lunsj

Egne rabatter for målbedrifter.
Påmelding innen 8 september til lene@landsbyen-nh.no eller ved å sende oss en pm.
Minimum 8 deltagere for gjennomførelse av kurs.

Kursholder er Sjur Berge i Catch 112.

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr, innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått en godkjent opplæring i varme arbeider.
I ordningen inngår også krav om repetisjonskurs og sertifisering hvert 5 år.

 

Påmelding til våre kurs og arrangementer er bindende med mindre annet er nevnt.
Kurs og arrangementer med betaling faktureres stort sett i etterkant.

Det kan også være et minimumskrav på antall deltagere på enkelte av våre kurs.
Kurs med for lite påmeldte deltagere blir avlyst, og alle påmeldte får beskjed.
Oppdatert oversikt over alle kurs og arrangementer i Næringshagen finner du
også på vår facebookside under arrangementer.

 

Har du spørmål om noen av våre kurs eller arrangementer kan
du ta kontakt med Lene Nordby ved å sende en mail til
lene@landsbyen-nh.no eller ringe henne på telefon 48109918.
Hun besvarer også meldinger sendt via sosiale medier.

Næringshagen arrangerer kurs som er etterspurt av næringslivet. Vi håper derfor du tar  kontakt om din bedrift har behov for kurs,
eller tips til arrangementer som Næringshagen burde arrangere.
Vi kan også bidra om din bedrift behov for interne kurs.
Ønsker du å presentere din bedrift på et av våre arrangementer må du melde fra til oss.

Traverskrankurs G4

Inkludert Stroppekurs-Anhukerkurs og Modul 1.1

Landsbyen Næringshage arrangerer to traverskrankurs høsten 2021.
Kurset arrangeres i samarbeid med Opplandske Betong, og kursholder er Viken Kompetanse.

Teorien gjennomføres digitalt med instruktør, og alle deltagere får informasjon om pålogging i forkant av kursstart.
Praksis og oppkjøring gjennomføres hos Opplandske Betong.

Kurset inneholder:
HMS                                    Modul 1
G11 Stroppe an-huker     Modul 2.3
Traverskran                       Modul 2.7
Praktisk Bruk                    Modul 3.7
Praksis og oppkjøring     Modul 4.7

Første kurs har oppstart 27 august.

Andre kurs starter 3 september.

Timeplan på kursene:

16:30 – 22:00 Fredag
09.00 – 18.00 Lørdag
09.00 – 18:00 Søndag
Mandag – Fredag Praktisk bruk / Oppkjøring

Kurset koster kr.12.500,- pr. deltager, rabatt gis til alle målbedrifter  

Tilleggskostnader:
500,- Utstedelse av bevis fra sentralregisteret
600,- Lærebok (enten digital eller bok som kan hentes hos oss)
500,- Hydraulisk og mekanisk tilleggsutstyr for kran
Det gis ikke rabatt på tilleggskostnader.

Påmelding sendes på epost til lene@landsbyen-nh.no, eller ved å sende en melding via vår facebookside.
Påmeldingen må inneholde navn på deltager, epostadresse til deltager , bedriftsnavn og fakturaadresse.

Begrensede plasser og bindende påmelding.

Kansellering av kurs
Landsbyen Næringshage forbeholder seg retten til å kansellere et hvert kurs på et hvert tidspunkt.
Alle påmeldte kursdeltakere informeres umiddelbart.
Næringshagen står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av kansellert kurs utover dette.

Avbestilling
Dersom du ønsker å avbestille din kursplass vil følgende regler gjelde:
Ved avmelding etter påmeldingsfrist, faktureres kursavgiften i sin helhet.
Dersom en deltaker ikke kan stille, men skaffer en annen person til å overta plassen vil det ikke tilkomme kostnader.

Har du spørsmål om noen av våre kurs eller arrangementer kan
du ta kontakt med Lene Nordby ved å sende en mail til
lene@landsbyen-nh.no, eller ringe henne på telefon 48109918.
Hun besvarer også meldinger sendt via sosiale medier og er stort sett å treffe i Næringshagen på Dokka.

I august arrangeres resertifiseringskurs våtrom og varme arbeider kurs i Næringshagen.

Våtrom resertifiseringskurs gjennomføres digitalt.
Det blir 2 samlinger på totalt 4 timer.
Deltagere velger selv om de vil gjennomføre i Næringshagen, eller på egen arbeidsplass.
Pris for kurset: 1500,-

Prisen gjelder kurs kr. 1000,- og avgift FFV for nytt sertifikat kr 500,-
Kursholder er Cato Holm i SMB utvikling as.
Meld deg på ved å sende en epost til lene@landsbyen-nh.no
eller en sms til tlf 48 10 99 18. Husk å føre på navn, bedrift og fakturaadresse i påmeldingen.
Bindende påmelding!

Varme arbeider kurs gjelder for både ny sertifisering og resertifisering.
Kurset gjennomføres i Landsbyen Næringshage i slutten av august. Dato kommer!
Kursholder er Sjur Berge i Catch 112.
Pris kr.2400,- pr deltager.

Meld deg på ved å sende en epost til lene@landsbyen-nh.no
eller en sms til tlf 48 10 99 18. Husk å føre på navn, bedrift og fakturaadresse i påmeldingen.
Bindende påmelding!

Pga korona-tiltak i Næringshagen serveres ikke lunsj under kursene.
Er det ønske om felles bestilling av mat kan dette ordnes før kursstart.

Det arrangeres også 4 PKK-kurs i august. (periodisk kjørekontroll kurs)
Disse er fulltegnet – men hvis noen ønsker plass kan de ta kontakt med oss.
Ved høy interesse kan kanskje det arrangeres et kurs til.

Fredag 18 juni mottok Landsbyen Næringshage det synlige beviset på at vi nå er
miljøfyrtårn sertifisert.

Ordfører Ola Tore Dokken overrakte skiltet som nå henger på veggen
ved inngangen til næringshagen.

Det er en lærerik prosess å sertifisere seg, og vi anbefaler alle bedrifter å
se på mulighetene som ligger i dette.

Landsbyen Næringshage hjelper nå flere lokale bedrifter gjennom prosessen med å bli miljøfyrtårn. Vi har tilknyttet oss konsulent Erik Berg som har lang erfaring med sånne prosesser.

Ønsker du å høre mer om sertifiseringsordningen så ta kontakt med oss i næringshagen.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.

Video fra overrekkelsen kan du se på våre facebooksider.