STILLASBRUKERKURS
8.oktober kl. 09:00 – 14:30 i Landsbyen Næringshage på Dokka

Det er plass til 18 deltagere på kurset, og vi tar i mot påmeldinger fra hele
Gjøvikregionen, Hadeland og Valdres.

stillasbrukerkurs dokka gjøvikregionen

Invitasjon til stillasbrukerkurs

Kurset dekker krav til opplæring for bruk av stillaser. Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av stillas.
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon,
virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stillasbruk forebygges.
Instruktørene som benyttes er sertifisert ihht. gjeldende krav i forskrifter.

Hvem passer kurset for:

Bygg og anleggs arbeidere, Verneombud, byggeledere, tillitsvalgte eller annet personell
som skal bruke stillaser. Alle som bruker stillas skal ha opplæring i dette.

Innhold i dette kurset:

 • Arbeidsmiljø og HMS
 • Lover og forskrifter
 • Veiledning til bruk av stillas
 • Inspeksjon av stillas
 • Godkjenning og merking av stillaser
 • Hvorfor opplæring
 • Ulykker – historikk
 • Gjennomgang av ulike stillastyper
 • Fallsikring i stillas

Kurset koster 1900,- pr. deltager, inkludert servering og lunsj i Næringshagens kantine.
Det gis rabatt til målbedrifter. Bindende påmelding innen 1.oktober ved å sende
mail til lene@landsbyen-nh.no eller via vår påmeldingsskjema.

Kursholder er BAS Maskinutleie.
Kurset må ha 10 påmeldte for å gjennomføres!

Trenger din bedrift andre kurs hører vi gjerne fra dere!
Ta kontakt med Lene i Næringshagen.

Liftkurs (personløfter) 16.oktober kl. 09:00 – 15:30     
i Landsbyen Næringshage på Dokka.
Det er plass til 18 deltagere på kurset, og vi tar i mot påmeldinger fra hele Gjøvikregionen,
Hadeland og Valdres.

liftkurs dokka gjøvikregionen

Personløfter/liftkurs i Landsbyen Næringshage på Dokka, Nordre Land.

Hensikten med kurset
er å gi personer som arbeider i høyden med lift og personløfter
kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll.
En skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås.
Personløfterkurset vil skape en bevisst holdning til de farene som
kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Hvem passer vårt personløfter/liftkurs for?
Liftkurset egner seg for alle bransjer hvor lift og personløfter er vanlige arbeidsredskaper.

Innhold personløfterkurs og liftkurs:

 • Lover og forskrifter
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet
 • Uønskede hendelser
 • Sakkyndig og daglig kontroll
 • Merking og løftetabeller
 • Typer og bruksområder
 • Konstruksjon og virkemåte
 • Praktisk gjennomgang

Kursholder er BAS Maskinutleie. 

Pris kr. 1900,- pr. deltager
Prisen inkluderer servering og lunsj i Næringshagens kantine

Egne rabatter for våre målbedrifter.

Bindende påmelding innen 9 oktober til
lene@landsbyen-nh.no  eller via vårt påmeldingsskjema.
Minimum 10 deltagere kreves for å gjennomføre kurset.

Trenger din bedrift andre kurs hører vi gjerne fra dere!
Ta kontakt med Lene i Næringshagen.

Fallsikringskurs 17.oktober kl.09:00 – 15:30.
Kurssted er Landsbyen Næringshage på Dokka, Nordre Land.
Vi har 18 plasser på dette kurset, og tar i mot påmeldinger fra hele Gjøvikregionen og omegn.

fallsikringskurs dokka

Fallsikringskurs oktober, Landsbyen Næringshagefallsikringskurs i Næringshagen.

Formålet med fallsikringskurs er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap
om sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike
typer fallsikringsutstyr.Etter gjennomgått fallsikringskurs skal deltakerne være i
stand til å velge korrekt fallsikringsutstyr til det arbeidet de skal utføre.

Hvem passer fallsikringskurset for?
Kurset egner seg for deg som skal ta i bruk fallsikringsutstyr eller som arbeider
i høyder over 2 meter og hvor det er fare for å falle.

Innhold i vårt fallsikringskurs:

 • Lover og forskrifter
 • HMS – helse, miljø og sikkerhet
 • Sakkyndig og daglig kontroll
 • Fall forhindrende og falloppfangende systemer
 • Typer og oppbygging av fallsikrings utstyr
 • Fallblokk, falldemper, linjesystemer og andre komponenter
 • Kasseringsregler for fallsikrings utstyr
 • Redning og evakuering systemer og rutiner
 • Gjennomgang av fallsikring og redning

 

Kurset koster kr. 1900,- pr.deltager, inkludert servering og lunsj i Næringshagens kantine.
Målbedrifter får egne rabatter.

Kursholder er BAS Maskinutleie.

Bindende påmelding innen 10. oktober til
lene@landsbyen-nh.no  eller via  vårt påmeldingsskjema.
Minimum 10 deltagere kreves for å gjennomføre kurset.

 

Trenger din bedrift andre kurs hører vi gjerne fra dere!
Ta kontakt med Lene i Næringshagen.

Bedriftfrokost i Landsbyen Næringshage 4.september kl.08:30.
Temaer på denne bedriftsfrokost er Valg 2019 og synnfjell.no

Bedriftsfrokost

Invitasjon bedriftsfrokost

Hva er viktig for næringslivet?
Våre to ordførerkandidater Ola Tore Dokken og Linn T. Sunne vil
fortelle om deres prioriteringer for det lokale næringsliv.
Hvordan vil de legge forholdene best mulig til rette for å skape vekst og utvikling?
Vi håper dere benytter anledningen til å komme med spørsmål og
kommentarer med fokus på næringslivets utfordringer.

Synnfjell.no
Land Utvikling og Tala as gir oss en presentasjon av de nye nettsidene til synnfjell.no

Arrangementet er gratis, men krever påmelding innen 2.september grunnet servering.
Påmelding skjer via vårt påmeldingsskjema, ved å sende en mail til lene@landsbyen-nh.no eller ved å trykke SKAL på facebook arrangementet som du finner HER

Påmelding kurs og arrangementer

 

Bedriftsfrokost er en uformell møteplass, med ulike temaer for lokale bedrifter og
offentlig virksomhet. Her er en arena for å utvide egen og hverandres kompetanse og samarbeid ved å informere, gi råd, dele nettverk og påvirke myndigheter og instanser med hensyn til lokal næringsutvikling.
Ønsker din bedrift å presentere seg på en bedriftsfrokost er det bare å ta kontakt med oss. Har dere innspill til temaer og foredragsholdere hører vi gjerne fra dere!

Det inviteres også til politisk debatt på Lands Museum 29 august kl.19.00 – 21.00
og i Fløyterparken 31.august kl.15.15. Her stiller alle syv partiene som har liste i Nordre Land.

Periodisk kjørekontroll

Periodisk kjørekontroll-kurs  – opplæring etter overgangsordning
arrangeres på Dokka 5 – 6 september.                  

PKK-kurs

Kurssted: Landsbyen Næringshage og Dokka Bilverksted

Periodisk kjørekontroll-kurs omfatter:

 • gjeldende lovverk
 • teori
 • praksis praktisk kontrollarbeid.

Kurset har en total ramme på 23 timer.
9 av timene vil gjennomføres som E-læring.
Dette sendes ut 3 uker i forkant av kurset.

​Pris på sertifiseringskurset:
Pakkepris på PKK-kurs kr. 11 500,-
Prisen inkluderer administrasjonskostnader, undervisning, materiell, kompendier og lunsj.
Egne rabatter for våre målbedrifter.

KUN 9 DELTAGERPLASSER! Førstemann til mølla 🙂

Bindende påmelding innen 20 august til
lene@landsbyen-nh.no

Kurset gjelder for kontrollører som kommer inn under overgangsordningen etter direktiv 2014/45 EU

Myndigheten stiller krav til obligatorisk opplæring og personlig godkjenning av kontrollører.
Godkjenning som kontrollør må være på plass før 1. oktober 2021.

Kursholder er ProMeister Academy.
ProMeister Academy er godkjent opplæringsvirksomhet etter
direktiv 2014/45/EU. Besøk deres webside for mer informasjon.

For mer informasjon om kurset – ta kontakt med Lene i Næringshagen.
Følg også gjerne arrangementet på facebook for oppdateringer.
Påmelding kan også gjøres via påmeldingsskjema.

Trenger din bedrift andre kurs hører vi gjerne fra dere!

 

Påmelding til våre kurs og arrangementer er bindende med mindre annet er nevnt.
Mange av arrangementene er gratis, men krever påmelding grunnet servering.
Kurs og arrangementer med betaling faktureres stort sett i etterkant.

Det kan også være et minimumskrav på antall deltagere på enkelte av våre kurs.
Kurs med for lite påmeldte deltagere blir avlyst, og alle påmeldte får beskjed.

Velkommen på truckførerkurs 26 – 28 juni i Kapp Næringshage.

I denne kurspakken inngår:

 • Modul 1.1 – Fellesteori med prøve
 • Modul 2.2 – Fagdel med teori og prøve kl T1-T5
 • Modul 3.2 – Grunnleggende praksis
 • Modul 4.2- Praksiskjøring – Utføres av eleven i egen bedrift

Oppkjøring foretas når alle deltakere har oppnådd minimum 20 timer praksiskjøring.
Kurset omfatter teori for truck klasse T1 – T5
Kursdag 3 er praktisk opplæring og gjennomføres hos BAS på Gjøvik.

Modul 1.1 er  teoretisk der en går gjennom arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Kursdelen tar 8 timer og er felles for maskin, truck og kran. Dersom du kan dokumentere å ha gjennomført modul 1.1, kan du starte rett på modul 2.2 dersom det ikke er over et år siden.
Modul 2.2 er teoretisk der en blant annet gjennomgår krav, trucktyper, potensielle farer og ulykker, kontroll og godshåndtering.
Modul 3.2 og modul 4.2 er praksis opplæring som må gjennomføres for å kunne gå opp til endelig prøve og truckførerbevis.

Inkludert i prisen
Kursmateriell, dokumentasjon, oppkjøring og truckførerbevis.
Det serveres lunsj i Næringshagens kantine dag 1 og 2.

Pris pr deltaker: Kr 4.665,-
Egne rabatter for målbedrifter.
Påmelding innen 24.juni
Påmeldingsskjema finner du her:  https://www.basutleie.no/KURSKALENDER3
eller benytt Næringshagens påmeldingsskjema 

For spørsmål vedrørende kurset, rabatter og andre ting send mail
til lene@landsbyen-nh.no

Velkommen på truckførerkurs i Kapp Næringshage!

workshop instagram

Velkommen til instagram workshop 12.juni kl.19:00 – 21:00 i Landsbyen Næringshage.

Har du lyst til å lære mer for at DIN bedrift skal bruke Instagram som markedsføringskanal?

2.157.000 nordmenn har profil på bildedelingstjenesten Instagram.
4 av 10 bruker tjenesten flere ganger daglig og 9 av 10 kvinner i aldersgruppen 18-29 år har profil.
Insta Story vokser 15 ganger så raskt som den vanlige Instagram-feeden.

Kveldens workshop passer for alle som bruker eller ønsker å bruke Instagram til markedsføring for en bedrift eller en forening

Tema for kvelden:
1. Bruk av Instagram som markedsføringskanal
2. Slik bruker du Instagram stories
3. Bruk av innsikt
4. Tips & triks

Lærer på Instagram workshop er Ingrid Bondlid.
Pris kr.500,- eks. mva pr.deltager

Ta med egen mobiltelefon.
Bindende påmelding innen 7.juni til lene@landsbyen-nh.no,
ved å trykke SKAL på vårt facebook arrangement eller via påmeldingsskjema 

Workshopen er et samarbeidsprosjekt mellom Landsbyen Næringshage og Landsbylauget.
Målbedrifter og medlemmer i Lauget får rabatt på kursprisen.
Ønsker din bedrift mer informasjon om hvordan bli målbedrift er det bare å ta kontakt
med Lene i Næringshagen.
Ønsker du mer informasjon om medlemskap i Landsbylauget kan du ta kontakt med Tove
Haug på telefon 45006444 eller mail lauget@landsbyendokka.no

Velkommen til kveldssamling i Landsbyen Næringshage!

 Handelstanden i Nordre Land inviteres til
KICKOFF
8.mai kl.19:00 i Landsbyen Næringshage.

Vi sparker igang arrangementsommeren 2019
og inviterer alle i handelstanden til felles Kickoff.
Det blir informasjon om blant annet Landsbyens 10-års
jubileum som arrangeres i august og
sommerens Landsbymarkeder.
Det skjer mange spennende ting i Landsbyen Dokka!
Kom på Kickoff for å høre mer..
Arrangementet er gratis, men krever påmelding grunnet servering.
Påmelding innen 6.mai til
Tove Haug  telefon 45006444  epost lauget@landsbyendokka.no
eller til
Lene Nordby Selnes  epost lene@landsbyen-nh.no telefon 48109918.
Du kan også melde deg på ved å trykke SKAL på facebookarrangementet
eller vis påmeldingsskjema.

                   Velkommen!

Arrangementet arrangeres av Landsbylauget og Landsbyen Næringshage.

Gründerkveld i Næringshagen 24 april 2019

24 april kl. 18:00 – 20:00 inviterer Landsbyen Næringshage til Gründerkveld.

Har du en forretningside, eller driver du en nyetablert bedrift som er yngre enn 3 år?
Ønsker du å vite mer om å etablere egen bedrift?
Ønsker du å søke midler til etablering eller utvikling?

Da bør du ta turen på gründerkveld i Landsbyen Næringshage!
Her får du:
– informasjon om virkemidlene i egen kommune
– informasjon om støtteordninger i blant annet Innovasjon Norge
– bli kjent med andre i samme situasjon som deg,
samt oss som gjerne vil hjelpe deg og din bedrift
– pizza
For spørsmål, eller påmelding send mail til lene@landsbyen.nh.no
Påmelding innen 22 april! Arrangementet er gratis, men krever påmelding grunnet servering.

Wordpresskurs

27.mars inviterer vi til heldagskurs i WordPress i Landsbyen Næringshage,
Dette er et kurs vi anbefaler alle med wordpress webside å delta på.