Kontakt oss i Landsbyen Næringshage

Kontakt oss i Næringshagen for å høre mer om våre tjenester og arbeidsområder. Vi bistår små og mellomstore bedrifter i hele Gjøvikregionen med vilje og evne til vekst og utvikling. Våre ansatte har ulik og verdifull kompetanse, og på områder vi ikke dekker med egen kompetanse henter vi dette eksternt fra våre nettverk.
Våre nettverk er blant annet det landsdekkende Næringshagenettverk, virkemiddelapparatet og våre mange samarbeidspartnere. Med andre ord kan vi bistå din bedrift, og skaffe kompetansen du er på jakt etter!
Alle våre målbedrifter registreres også i det landsdekkende Næringshagenettverket, i tillegg til vårt brede nettverk i Gjøvikregionen.
Ønsker du bistand til å utvikle din nye eller eksisterende bedrift så ta kontakt. Skal du etablere ny virksomhet så kan næringshagen bistå deg på veien, og hjelpe deg med små og store utfordringer du kan møte på.  Kontakt oss om du vil  høre mer om hva det betyr å være målbedrift eller medlemsbedrift.
Ønsker du å melde deg på et av våre kurs eller arrangementer, kan du kontakte Lene på epost.
Vi arrangerer kurs både i Landsbyen Næringshage og på Kapp, samt internt i bedrifter. Vi kan også hjelpe deg om du har behov for bedriftsinterne kompetansehevende tiltak. Se også vår satsning på bærekraft. Mange bedrifter må nå dokumentere sitt arbeid innen bærekraft – og vi har verktøyene som hjelper deg i prosessen.
Kontakt og følg oss gjerne på  Facebook, Instagram og LinkedIn.

Ingunn Rønningen Kleven

Tlf: 92 24 93 80
E-post: ingunn@landsbyen-nh.no

Daglig leder.
Kompetanse innenfor nettverksbygging, bedriftsveiledning, kompetansemegling, strategiutvikling, markedsføring, finansiering fra offentlige kilder og styrearbeid.

Ole Jonny Kalstad

Tlf: 90 95 00 03
E-post: olejonny@landsbyen-nh.no

Prosjektleder Trevekst.
Kompetanse innenfor prosjektledelse, tre og trearbeidene industri,  Trevekst i Oppland og Hytteturisme.  Byggmester og takstmann.

Roger Hjelmseth

Tlf: 90 41 97 86
E-post: rh@landsbyen-nh.no

Bedriftsrådgiver.
Kompetanse innen bedriftsrådgivning, kompetansemegling, systemutvikling, coaching og corporate banking.

Lene Nordby

Tlf: 48 10 99 18
E-post: lene@landsbyen-nh.no

Rådgiver og kontorsjef.
Kompetanse innenfor bruk av sosiale media i markedsføring, kurs og opplæring, kompetansemegling, administrasjonstjenester og kontortjenester.
Ansvarlig for etablereropplæringen.

Tea Fallingen Opkvitne

Tlf: 90 02 61 75
E-post: tea@landsbyen-nh.no

Bedriftsrådgiver og kompetansemegler.
Kompetanse innen bærekraft, økonomi, ledelse og innovasjon.
Kursholder etablereropplæring.

Styret i Næringshagen

Styret i Landsbyen Næringshage består av:

  • Styreleder Ole Farmen
  • Nestleder Siri Ødegaard
  • Tina Lihaug Selbæk  (SIVA)
  • Magnus Nygård
  • Ingrid Bondlid
  • Sølvi Saglien