Kontakt oss i Landsbyen Næringshage

Kontakt oss i Næringshagen for å høre mer om våre tjenester og arbeidsområder. Vi kan bistå små og mellomstore bedrifter i Nordre Land, Søndre Land og hele Gjøvikregionen med vilje og evne til vekst og utvikling.Våre ansatte har ulik og verdifull kompetanse, men vi kan selvsagt ikke alt.
Når vi har behov for ekstern kompetanse benytter vi vårt landsdekkende Næringshage nettverk,
virkemiddelapparatet og våre samarbeidspartnere.
Vi kan med andre ord bistå din bedrift og skaffe kompetansen du er på jakt etter!
Alle våre målbedrifter registreres også i det landsdekkende Næringshagenettverket.
Ønsker du bistand til å utvikle din nye eller eksisterende bedrift så ta kontakt. Ønsker du å etablere en ny virksomhet kan næringshagen bistå deg på veien og hjelpe deg med små og store utfordringer du kan møte på.  Kontakt oss om du vil  høre mer om hva det betyr å være målbedrift eller medlemsbedrift.
Ønsker du å melde deg på et av våre kurs eller arrangementer kan du kontakte Lene på mail.
Vi arrangerer kurs både i Landsbyen Næringshage og på Kapp. Vi kan også hjelpe deg om du har behov for bedriftsinterne kompetansehevende tiltak.
Kontakt og følg oss gjerne på  Facebook, Instagram og LinkedIn.

Arne Erik Fønhus

Tlf: 97 51 23 33
E-post: arneerik@landsbyen-nh.no

Daglig leder.
Kompetanse innenfor nettverksbygging, bedriftsveiledning, strategiutvikling, finansiering fra offentlige kilder og styrearbeid.

Ole Jonny Kalstad

Tlf: 90 95 00 03
E-post: olejonny@landsbyen-nh.no

Prosjektleder Trevekst.
Kompetanse innenfor prosjektledelse, tre og trearbeidene industri,  Trevekst i Oppland og Hytteturisme.  Byggmester og takstmann.

Roger Hjelmseth

Tlf: 90 41 97 86
E-post: rh@landsbyen-nh.no

Bedriftsrådgiver.
Kompetanse innen bedriftsrådgivning, systemutvikling, coaching og corporate banking.

Lene

Lene Nordby Selnes

Tlf: 48 10 99 18
E-post: lene@landsbyen-nh.no

Prosjektmedarbeider.
Kompetanse innenfor bruk av sosiale media i markedsføring, kurs og opplæring, administrasjonstjenester og kontortjenester.

Tove Haug

Tlf: 45 00 64 44
E-post: tove@landsbyen-nh.no

Prosjektmedarbeider og daglig leder i Landsbylauget.
Kompetanse innen handel- og service, oppbygging av butikker,
arrangementsutvikling, utstilling/vareplassering og interiør.

Tea

Tea Fallingen Opkvitne

Tlf: 90 02 61 75
E-post: tea@landsbyen-nh.no

Bedriftsrådgiver
Kompetanse innen økonomi, ledelse og innovasjon.

Styret i Næringshagen

Styret i Landsbyen Næringshage består av:

  • Ole Farmen – Styreleder
  • Siri Ødegaard – Nestleder
  • Knut Arild Østvold
  • Ole Andreas Schärer
  • Thomas Meland Hansen (SIVA)
  • Kenneth Aasen
  • Ingrid Bondlid