Landsbyen Næringshage bærekraftsmål 2024

fns bærekraftsmål

 

Landsbyen Næringshage arbeider aktivt med bærekraft i vår daglige drift.
Vi arbeider både innen egen organisasjon, og som rådgivere i små og store bedrifter.
Mange bedrifter får nå krav fra leverandører og samarbeidspartnere om å rapportere bærekraft i egen organisasjon,
noe som virker vanskelig og komplisert for mange. Landsbyen Næringshage hjelper nå flere bedrifter gjennom denne
prosessen, og to av våre ansatte er godkjente miljøfyrtårnkonsulenter.
Noen bedrifter velger sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn, Green Key, ISO m.flere,
mens andre bedrifter bare trenger dokumentasjon på deres bærekraftsarbeid.
Ta kontakt med oss for å finne riktig løsning for din bedrift.

Vårt arbeid med FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
Landsbyen Næringshage ble i 2021 sertifisert som miljøfyrtårn, og arbeider kontinuerlig med hms og bærekraft i egen organisasjon.
Arbeid for å nå målene er en kontinuerlig prosess, og her i næringshagen har vi valgt å fokusere på 4 av målene:

 

Mål 5 Likestilling mellom kjønnene

Hovedmål:
Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet
Vårt arbeide:
Andelen kvinner som deltar i næringslivet øker, men det er fremdeles langt flere menn enn kvinner. I Landsbyen Næringshage er vi opptatt av å være et arbeidsteam bestående av både kvinner og menn. Vi startet året 2022 med
ny kvinnelig daglig leder, og resten av teamet består av to menn og to kvinner. For oss er det viktig med et team
med både kvinner og menn, i ulike aldersgrupper – noe som skaper en god gruppedynamikk og ulik kompetanse.

 

Mål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Hovedmål:
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Vårt arbeide:
Landsbyen Næringshage jobber aktivt med å være en arbeidsplass av god kvalitet og ha rettferdig lønn til de ansatte. Næringshagen skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass, og uavhengig av alder, kjønn og etnisitet. I næringshagen er vi fem ansatte hvor den eldste er i 60-årene og den yngste er i 20-årene. God næringsvirksomhet er nødvendig for å bekjempe fattigdom og for å skape arbeidsplasser. For å bidra til å nå målene skal næringshagen ta sosialt ansvar og jobbe for å skape aktivitet i regionen.

 

Mål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Hovedmål:
Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre
Vårt arbeide:
Pr. dags dato forbruker og kaster vi mye mer enn det som er miljømessig bærekraftig. I Landsbyen Næringshage er vi opptatt av kildesortering, redusere avfallsmengden og bli mer digitale (minske papirbruken). Når vi er ute på
reiser, er vi opptatt av å samkjøre (hvis flere skal ut) eller benytte oss av kollektivtransport der det er mulig.
Vi forsøker også å redusere antall reiser ved å gjennomføre møter og aktiviteter digitalt.

Mål 17 Samarbeid for å nå målene

Hovedmål: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for
bærekraftig utvikling
Vårt arbeide:
Vi skal sammen arbeide med å nå målene som er satt for Landsbyen Næringshage. Samtidig skal vi styrke samarbeidet i næringslivet og regionen. Vi skal jobbe målrettet med å bistå våre samarbeidspartnere og målbedrifter til å implementere bærekraft i sin forretningsvirksomhet. Vi skal benytte vårt landsdekkende næringshagenettverk, offentlige instanser og samarbeidspartnere for å bygge relasjoner og skape økt utvikling og vekst i næringslivet i Gjøvikregionen.

Vår bistand til næringslivet

Landsbyen Næringshage bistår bedrifter med kartlegging, innarbeidelse av nye og fremtidsrettede løsninger, samt dokumentasjon av bærekraftsarbeidet.
Vår egen LNH-metode tar deg gjennom alle stegene i bærekraftsarbeidet, og forenkler arbeidet i din bedrift.
Miljøfyrtårnkonsulentene våre hjelper deg gjennom prosessen med å bli miljøfyrtårnsertifisert.
Lurer du på hva som er best for din bedrift hører vi gjerne fra deg.

Kontakt oss for mer informasjon.