Etablererkurs høsten 2022.

1 september starter vi nytt etablererkurs.
Påmelding til kurset finner du på www.etablererkursinnlandet.no. Her melder du deg på kurset som gjelder for Gjøvikregionen og Hadeland. Du kan også sende en melding til lene@landsbyen-nh.no hvis du har spørsmål om kurset.

Datoer for høstens samlinger:
1 september kl. 17:00 – 20:00
15 september kl. 17:00 – 20:00
29 september kl. 17:00 – 20:00
13 oktober kl. 17:00 – 20:00
27 oktober k. 17:00 – 20:00

Vi gjennomfører samlingene digitalt via teams, og den første samlingen/kurskvelden er gratis.
Deltagerne våre kommer fra hele Innlandet, og digitale samlinger gjør det enklere for alle å delta – til tross for store avstander.
Siste samlingen innebærer pitch foran et panel, samt utdeling av kursbevis.
Denne kvelden gjennomfører vi med fysisk oppmøte i Landsbyen Næringshage.
Hele kurset koster kr 1100. Etter første samling får du tildelt en egen veileder som hjelper deg gjennom kurset.
I tillegg til samlinger får du 4-6 veiledningstimer, individuelt eller i grupper,
for temaer som du ønsker spesielt å få belyst.
Kursene er finansiert gjennom Innlandet Fylkeskommune, og er et samarbeidsprosjekt mellom SIVA-partnere og Fylkeskommunen.

Kursene har begrenset antall deltakerplasser  vær rask med påmelding! 

Etablererkurs passer for alle som tenker på å starte bedrift, eller som har konkrete planer om å starte bedrift.
Kursene går over 5 kvelder, og er en kombinasjon av samlinger via teams og bruk av digitalt verktøy som både inspirerer og leder deg gjennom prosessen med å lage ferdig din forretningsplan.
Ikke minst gir kurset deg et flott nettverk med andre som også er i startfasen på å utvikle og avklare sin forretningsidè.

Tidligere gjennomførte kurs:


Etablerere, deltagere og panel på etablererkurs våren 2022.
9 etablerere fullførte kurset.


På bildet ser du noen av  deltagerne fra høsten 2021 sammen med kursholdere og pitch-panel.
Vi har hatt totalt 24 deltagere på kurs, og 14 av disse fullførte hele kurset.
19 av dem har etablert bedrift,  eller er på god vei til å etablere egen bedrift. Noe vi er veldig stolte av!
Vi heier på de alle sammen, og de heier på hverandre.

Her er tilbakemelding fra en av vårens kursdeltagere: 

Annika Solli

Annika Solli med veileder Tove Haug

Etablerer kurset har vært en fantastisk reise. Det å bli kjent med de som jobber i Landsbyen Næringshage har vært veldig inspirerende, de har en gøts som få har og det smitter på oss andre.
Som grunder kommer både usikkerhet og tvil iblant,
men med så flinke og hjelpsomme folk rundt seg kommer man fort inn på positive
tanker igjen. Og ikke minst de andre deltakerne, deres ideer og tankemåter rundt
sine mål er både spennende og beundringsverdig. Prosesser i bedriften, kundereisen,
markedssituasjonen, markedsføring og budsjetter er noen av teamene vi har vært gjennom.
Det har vært veldig interessant og lærerikt å deltatt på etablererkurs, det har gjort veien
min videre enklere å stake ut. Jeg har lært rekkefølgen  å etablere egen bedrift, så nå er
det bare å brette opp armen og fortsette. Retter en stor takk til Landsbyen Næringshage og de andre deltakerne.

 

 

Etablererkurs

På kurset får du møte Lene Nordby og
Tea Fallingen Opkvitne i
Landsbyen Næringshage

TEMAER VI GJENNOMGÅR PÅ ETABLERERKURS:

1. Hvor mye må jeg selge for før ideen min blir lønnsom?
2. Hva er riktig pris, og hvordan gjør jeg salget?
3. Hvordan presenteres det jeg skal selge?
4. Hvordan få mine første kunder, og hva er viktig for disse?
5. Hvem blir mine viktigste støttespillere og samarbeidspartnere?
6. Hvordan stifter jeg selskapet, og hvordan drifte innenfor dagens regelverk?
7. Hvordan holder jeg orden på økonomi og regnskap?

GJENNOM KURSET BYGGER DU:

  • Et nettverk av medgründere og gode støttespillere
  • Trygghet på veien videre
  • Et utkast til din forretningsplan
  • Din første forretnings-pitch

Du finner eget påmeldingsskjema og mer informasjon på siden www.etablererkursinnlandet.no 

Har du spørsmål kan du gjerne kontakte oss.

Lene Nordby
Telefon: 48 10 99 18
Epost: lene@landsbyen-nh.no 

Kursansvarlig, kursholder og veileder.

 

 

 

 

 

 

Tea Fallingen Opkvitne
Telefon: 90 02 61 75
Epost: tea@landsbyen-nh.no

Kursholder og veileder.