Etablererkurs og Forkurs for innvandrere

Digitalt etablererkurs

Send en melding til lene@landsbyen-nh.no eller ta kontakt med næringsrådgiver i
din kommune hvis du har spørsmål om kurset.

Datoer for neste digitale etablererkurs:

1 oktober        kl. 17:00 – 20:00
15 oktober      kl. 17:00 – 20:00
29 oktober      kl. 17:00 – 20:00
12 november  kl. 17:00 – 20:00
26 november kl. 17:00 – 20:00

Vi gjennomfører samlingene digitalt via teams, og den første samlingen/kurskvelden er gratis.
Deltagerne våre kommer fra hele Gjøvikregionen og Hadeland, og digitale samlinger gjør det enklere for alle å delta – til tross for store avstander.
Siste samlingen 26 november innebærer pitch foran et panel, samt utdeling av kursbevis.
Denne kvelden gjennomfører vi med fysisk oppmøte i Landsbyen Næringshage.
Hele kurset koster kr 1100. Etter første samling får du tildelt en egen veileder som hjelper deg gjennom kurset.
I tillegg til samlinger får du 4-6 veiledningstimer, individuelt eller i grupper,
for temaer som du ønsker spesielt å få belyst.
Kursene har begrenset antall deltakerplasser  vær rask med påmelding! 

Før første samling får du tilgang til Gründerakademiet (GAKA.no). Her bygger du din egen forretningsplan gjennom å utføre ulike moduler
mellom samlingene. Vi har også egne oppgaver på samlingene. Disse oppgavene får du tilsendt før vi møtes.
Alle som deltar på kurset godkjenner en taushetserklæring før oppstart. Dette sikrer at det er trygt for deg og alle som deltar å fortelle som sine
bedriftsideer.

Forkurs

Forkurset er et forberedende kurs for flerkulturelle som ønsker å etablere egen bedrift.
Forkurs kan gjennomføres på norsk eller engelsk.
Etter det forberedende kurset kan deltakerne delta på det ordinære etablererkurset.

Forkurset består av 3 samlinger, og gir deg et innblikk i hvordan det er å drive egen bedrift i Norge.
Det er gratis å delta på kurset.
Deltagere på forkurs anbefales å ha en konkret idé for å etablere egen bedrift.

Deltagere på forkurs skal oppnå følgende læringsmål:
Kjenne til Brønnøysundregistrene og kunne bruke Altinn
Kjenne til enkle skatteregler og bli kjent med den norske modellen for skatt og mva.
Vite hvilke kontrollorganer som er relevante i egen bransje (eksempelvis Mattilsynet)
Ha reflektert over mulige utfordringer knyttet til språket og annen bedriftskultur
Vite hvor han/hun kan gå for å få hjelp med bedriftsspørsmål etter endt kurs (næringsapparatet, kommunene, Innovasjon Norge)
Ha reflektert over hva som kreves av en etablerer i Norge og hva som kan forventes av hjelp og støtte

Kursene er finansiert gjennom Innlandet Fylkeskommune, og er et samarbeidsprosjekt mellom SIVA-partnere og Fylkeskommunen.

Tidligere gjennomførte kurs:

Kursansvarlig, kursholder og veileder.

 

 

 

 

 

Tea Fallingen Opkvitne
Telefon: 900 26 175
Epost: tea@landsbyen-nh.no

Kursholder og veileder.