Landsbyen Næringshage får 10 nye år i næringshageprogrammet!

SIVA og Innlandet fylkeskommune har valgt Landsbyen Næringshage AS som en av sine
operatører i det nye næringshageprogram for perioden 2023-2032.
Vi føler oss privilegert som får være med videre i dette programmet, og vi gleder oss til fortsettelsen.
Næringshageprogrammet er viktig for oss og for bedrifter i vår region.
Vi skal fortsette å jobbe med bedrifter i Gjøvikregionen som har vilje og evne til vekst og utvikling.

5 desember feiret vi sammen med styret vårt, og ble påspandert kake av VOKKS as.

 

SIVA sitt næringshageprogram (2018-2022) avsluttes 31.12.2022, og erstattes av
et nytt næringshageprogram fra 1. januar 2023. Det kommer til å bli noen endringer i det nye næringshageprogrammet.
Alle målbedriftsavtaler fra 2022 og tidligere avsluttes derfor 31.12.2022
Bedrifter må derfor inngå ny avtale fra 1. januar 2023 for å fortsatt være registrert som målbedrift.
Din kontaktperson i Landsbyen Næringshage tar kontakt og ber om et møte i løpet av januar 2023.

Nytt næringshageprogram gir mulighet for å velge mellom 2 ulike målbedriftspakker.
I 2023 innføres Kompetanseforum i Næringshagen. Dette er en pakke med mye mer innhold enn tidligere.
Mer informasjon om kompetanseforum kommer i januar.

Har du spørsmål vedrørende din målbedriftsavtale, våre tjenester eller andre ting
så hører vi gjerne fra deg. Vår kontaktinformasjon finner du HER

LES OM OSS i Oppland Arbeiderblad

Alle gode ting er tre

Velkommen til seminar Bærekraftige bygg i tre
Tema: Bygg for framtiden

Tid: Tirsdag 1.november kl. 10:30 – 16:00
Sted: Mjøstårnet & Mjøsbrygga
Tårnveien 55, 2380 Brumundal

MELD DEG PÅ SEMINAR
(Gratis påmelding – frist 27.0ktober)

MELD DEG PÅ SOM UTSTILLER
(Avgift 1000 kr – frist 21 oktober)

Les mer

Velkommen til seminar om
Tre som byggemateriale i Forretningsbygg og Svømmehaller
Dato: Torsdag 22.09.2022 kl. 10.00 – 14:00
Tema: Bygg for framtida
Seminaret & bedriftsbesøket er for å øke trekompetansen i Innlandet.
Sted: Tretorget AS
Terningen Arena Innovasjonspark
Hamarveien 112, 2406 Elverum
Befaring: Lundgaardsveien 2-4
Befaring: Gjerdmundshaugs lokaler
Trysilvegen 256 Løvbergsmoen

Les mer

Læring for næring 

Læring for næring består av korte morgensamlinger på 30 minutter,
med ulikt tema på hver samling.
Se facebook arrangementer for mer info om hver samling.
Les mer

Nyhetsbrev Landsbyen Næringshage juni 2022

Vi legger bak oss et godt og innholdsrikt halvår i næringshagen.
Starten på året var preget av korona og nedstengt samfunn, men heldigvis åpnet samfunnet opp igjen
og vi har fått være mer på farten og ute hos dere.
Ingunn tok over som daglig leder 1. januar og har kommet godt inn i næringshagehverdagen.

Les mer

Næringshagen har fått henvendelser fra vedprodusenter som ønsker et møte for å diskutere felles utfordringer.

Denne vinteren har det vært stor etterspørsel og vi har sett mangel på ved over hele Østlandet.
Prisen på elektrisk kraft har vært skyhøg, selv om prisen på sikt kommer til å gå ned vil vi nok
leve med høgere strømpris enn vi har vært vant til de senere årene.

Tema det kan være aktuelt å diskutere er for eksempel:
Salg / salgskanaler, markedsføring, råstofftilgang, pakking, tørking m.m.
Kan det være aktuelt å formalisere et samarbeid?
Næringshagen kan i så fall være behjelpelig med å danne et slik nettverk.

Møte for vedprodusenter blir i Landsbyen Næringshage torsdag 3 februar kl 19.

Vi må vite hvor mange som kommer.
Påmelding til lene@landsbyen-nh.no innen tirsdag 1.februar,

Agenda:
  1. Presentasjon av delgarene
  2. Litt om vedmarkedet
  3. Diskusjon og innspill fra deltagerne
  4. Konklusjon og vegen videre.

Spørsmål rundt arrangementet kan rettes til Arne Erik Fønhus på telefon: 97512333
eller epost: arne.erik@fonhus.net

webinar

webinar støtteordninger

Webinar om aktuelle støtteordninger til FoU-prosjekter i bedrifter i 2022

Velkommen til informasjonsmøte om aktuelle støtteordninger til forsknings- og utviklingsprosjekter i bedrifter i 2022 fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge Innlandet, Regionale forskningsfond Innlandet og FORREGION Innlandet!

Du vil få informasjon om aktuelle støtteordninger og om kriterier for å søke. Det vil også gis mulighet for å booke én-til-én-møter for veiledning med aktørene etter seminaret.

Tid: onsdag 26 januar kl. 09:00 – 10:30 (1,5 time)

Sted: Teams (digitalt møte)

Påmelding innen 20 januar til lene@landsbyen-nh.no
eventuelt ved å sende oss en melding via vår facebookside. 

Link til teams-møte sendes ut til påmeldte i god tid før webinaret.

Har du spørsmål til webinaret er det bare å ta kontakt med oss i Næringshagen.
Webinaret er gratis og uforpliktende.

Siste nytt fra Landsbyen Næringshage

 

Julehilsen fra oss i Næringshagen samt oppsummering av året som har gått, og informasjon om ting som skjer i 2022.

Året 2021 har for oss alle vært i mer eller mindre grad preget av covid-19, og dessverre ser det ut til å fortsette også i 2022.
Vi startet året med nyansettelse, og fikk Tea Margrete Fallingen Opkvitne med i Næringshage-teamet vårt.

Søknader om kompensasjon og omstilling har vært en stor del av vårt arbeid, og vi er veldig glade for at
nesten alle bedriftene vi har søkt for har fått tildelt midler.
Nye ordninger for kompensasjon er varslet å komme, så vi fortsetter med dette arbeidet også i 2022.

SIVA tildelte Næringshagene mer midler i år for å hjelpe bedrifter som ble hardt rammet av pandemien. Dette er vel anvendte midler i Gjøvikregionen, og mange bedrifter har benyttet denne muligheten til å gjennomføre gode prosesser innen omstilling og effektivisering.

Vi har dessverre ikke hatt mulighet til å gjennomføre så mange bedriftsfrokoster og nettverkssamlinger i Næringshagen de to siste årene. Det er gjennomført noen digitale samlinger med ulike temaer, og vi har hatt noen digitale nettverkssamlinger. Konklusjonen vår er at digitale flater aldri kan erstatte våre sosiale sammenkomster når det gjelder nettverksbygging og samarbeid.

Vi har gjennomført to etablererkurs, og fulgt 14 gründere gjennom deres
etableringer. Kursene ble gjennomført med digitale samlinger, veiledningstimer og
fysisk avslutning i Næringshagen med pitch. Neste år satser vi på å gjennomføre to
nye kurs for gründere i Gjøvikregionen og Hadeland.

Næringshagen fikk i vår godkjenning som miljøfyrtårn. Dette er en lærerrik
prosess som setter fokus på miljø og bærekraft i bedriften, og en prosess vi vil
anbefale flere bedrifter å se nærmere på. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker
informasjon om ordningen, så hjelper vi dere med å komme i gang.

     Hva skjer i 2022

     Vi håper samfunnet åpnes igjen på nyåret, og planlegger arrangementer som
vanlig—men selvsagt med en digital backup-plan.
25 januar håper vi å kunne invitere til Bedriftsfrokost i Næringshagen. Vi får besøk
fra både politiet og Nordre Land kommune, samt presenterer vår nye daglige
leder.
26 januar gjennomfører vi webinar i samarbeid med Innovasjon Norge,
  Forskningsrådet, Forregion Innlandet og Regionale Forskningsfond Innlandet.
På webinaret blir det presentasjon av ulike næringsretta virkemidler i 2022. Det er
også mulighet for en til en samtaler i etterkant.
27 januar gjennomfører vi kurs i varme arbeider med forhåpentligvis fysisk oppmøte, men kursholder er også klar til å gjennomføre
kurset digitalt hvis det blir nødvendig.

Vi tror det vil komme en kommunal kompensasjonsordning i løpet av januar.
Ønsker din bedrift hjelp med å søke på ordningen, eller ønsker hjelp med andre ordninger så ta kontakt med oss.

Julehilsen fra Daglig leder

Vi hadde vel alle håpet å få en julehøgtid uten restriksjoner nå. Slik ble det ikke. For mange bedrifter, spesielt innenfor kultur og serveringssektoren, skal jo julen være høgsesong. De fleste av disse taper nå penger igjen. Vi håper situasjonen bedrer seg raskt på nyåret.

Etter seks morsomme og lærerike år som leder i Landsbyen Næringshage går jeg nå inn i pensjonistenes rekker. Det er med litt vemod jeg forlater Næringshagen og de fantastisk dyktige kollegaer og flotte samarbeidspartnere jeg har hatt her.

Med dette vil jeg få takke for samarbeid, trivelige møter og inspirerende arbeidsoppgaver i Gjøvikregionen.

Min etterfølger blir Ingunn Rønningen Kleven. Hun har epost: ingunn@landsbyen-nh.no. Tlf 922493380.
Jeg vil beholde mitt telefonnummer 97512333, men bruker en annen epostadresse: arne.erik@fonhus.net.

 

Vi ønsker dere alle en god jul og et  godt nyttår !

 

HVA SKJER 2022:

03.01: første arbeidsdag

25.01: bedriftsfrokost

26.01: webinar støtteordninger

27.01: kurs varme arbeider

Nye etablerere i Gjøvikregionen og Hadeland

 

Høstens etablererkurs er nå gjennomført, og vi gratulerer 6 etablerere
med vel gjennomført kurs.
Kurset hadde 11 påmeldte, og deltagerne kom fra både Nordre og Søndre Land,
Vestre Toten, Gjøvik og Hadeland.
Vi hadde blant annet med terapeuter, knivsliper, økonomirådgiver og
arrangementsbedrift.
Noen av disse er allerede etablert og i gang, mens noen snart er klare for etablering.
Tusen takk til Ola Langedal i Vestre Toten kommune, Andre’ Rostad i Skolelyd as
og Annlaug Overaa i Frisikt regnskap for at dere deltok som pitchpanel – og ga etablererne våre
gode og positive tilbakemeldinger!

Neste kurs er planlagt i mars. Vi har vært veldig fornøyde med digitale samlinger.
Dette medfører ingen reisevei for deltagerne – og fullt fokus under samlingene.
Vi håper derfor å kunne fortsette med denne løsningen.

Selve pitch-kvelden gjennomføres med fysisk oppmøte i Næringshagen.
Veldig spennende å endelig kunne møtes denne kvelden, og lærerik for oss alle å delta
på hverandres pitch.
Takk til alle veiledere for god bistand til våre etablerere.

Tusen takk til Innlandet Fylkeskommune for finansiering som gjør det mulig for oss å tilby disse kursene!
Takk også til alle næringsrådgivere i Gjøvikkommunen og Hadeland for godt samarbeid.

Ønsker du informasjon om neste kurs er det bare å sende en epost til lene@landsbyen-nh.no
eller sende oss en melding via vår facebookside.

AVLYST

Hovlitunet omsorgssenter – Bærekraftige bygg i tre                               

Tid: 02.12.21 fra 09:00-14:00

Sted: Hovlitunet omsorgssenter, Fjordvegen 1, 2860 Hov

For å dele kunnskap og erfaringer inviterer Landsbyen Næringshage AS i samarbeid med
Tredrivern i Innlandet til seminar og befaring med tema bærekraftig bygg i tre.

Målsettingen er å øke kompetansen på bærekraftig byggeri for offentlige og private byggherrer,
samt flere bygg med fokus på miljø, klima, innovasjon og økonomi i samarbeid med næringslivet.

Hovlitunet omsorgssenter er bygget for fremtiden og er Søndre Lands største bygg med sine
12.500 kvadratmeter allerede et ruvende kjennetegn i Hov. Med sitt særpreg som trebygg og med
bruk av massivtre, har det også høstet interesse langt utenfor kommunens grenser.
Bygget inneholder til sammen 90 plasser fordelt på 40 institusjonsplasser og 50 boliger med heldøgns omsorg.
I tillegg skal det huse dagtilbud for hjemmeboende eldre, lokaler for ergo- og fysioterapi, frisklivsavdelingen,
hjemmebaserte tjenester og tildelingskontoret.

 

Agenda

08.30  Innsjekk og kaffe, Hovlitunet

09.00  Velkommen; Mål og muligheter med bærekraftig byggeri
v/ Ole Jonny Kalstad, Tredriver Innlandet

09.05  Hva betyr byggenæringen for å nå klimamålene i Søndre Land kommune og hvordan ser  kommunen på bygg i tre?
v/Anne Hagenborg, ordfører i Søndre Land kommune.

09.15  Hovlitunet, nytt bærekraftig bygg i tre: Hvilke valg er gjort og erfaringer
v/ Ingeborg Engelien Andresen.

09.35  Consto. Erfaringer med bygging av massivtre på Hovli.
v/Per Grue, byggeplass leder Consto

09.55  Beinstrekk/kaffe

10.10  KL-tre eller ofte omtalt som massivtre er en form for industriell bygging med tre.
Straye Trebygg v/Pål-Martin Kastum er store på levering og montering av massivtre i Norge for stor-element massivtre.
Gjennomgang av Hovlitunet og andre typer bygg.

11.00 Oppsummering og spørsmål

11.15  Lunsj

12.00  Befaring på Hovlitunet, slutt senest kl 14.

 

Gratis deltakelse. Påmelding innen 30.11.2021 til:
Lene Nordby, tlf. 48109918,  lene@landsbyen-nh.no
eller ved å benytte påmeldingsskjema.

Påmelding