Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter

Hovedformålet med kompetansemegling er å sette i gang forskningsprosjekter i bedrifter og virksomheter som har potensial for økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU-miljø.
Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.

Kort fortalt foregår kompetansemeglingen slik:

  1. En kompetansemegler tar kontakt med en bedrift/virksomhet
  2. Kompetansemegler gjennomfører besøk i virksomheten for blant annet å kartlegge om bedriften/virksomheten har behov for forskning
  3. Dersom slikt behov blir identifisert, så kobles bedriften/virksomheten opp mot det forskningsmiljøet og den forskeren som kan gjennomføre prosjektet
  4. FoU-prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom bedrift/virksomhet og utførende FoU-miljø

 

Ta kontakt med en av våre kompetansemeglere for mer informasjon,
eller for å avtale et møte om ditt prosjekt!
Roger, Tea og Ingunn er sertifiserte kompetansemeglere i Landsbyen Næringshage.

Kompetansemeglere i Næringshagen

 

Ta kontakt med Tea Fallingen Opkvitne om du vil ha mer informasjon om
kompetansemegling.

Epost: tea@landsbyen-nh.no

Telefon: 90 02 61 75

 

 

 

Her er en video med en kort og enkel forklaring om kompetansemegling.
SE KOMPETANSEMEGLING VIDEO

 

Kompetansemeglere diskuterer prosjektideer og muligheter med bedrifter og
hjelper bedriften med å finne det rette forskningsmiljøet. Gjennom kompetansemegling arrangeres
også møter hvor bedrifter og forskere kan diskutere ideer og muligheter.
Kompetansemegling skal hjelpe bedrifter å søke på regionale, nasjonale og internasjonale ordninger, og forprosjekter.
Gjennomføres både i enkeltbedrifter, på samlinger og i nettverk.