Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter

Hovedformålet med kompetansemegling er å sette i gang forskningsprosjekter i bedrifter og virksomheter som har potensial for økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU-miljø.
Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes.

Kort fortalt foregår kompetansemeglingen slik:

  1. En kompetansemegler tar kontakt med en bedrift/virksomhet
  2. Kompetansemegler gjennomfører besøk i virksomheten for blant annet å kartlegge om bedriften/virksomheten har behov for forskning
  3. Dersom slikt behov blir identifisert, så kobles bedriften/virksomheten opp mot det forskningsmiljøet og den forskeren som kan gjennomføre prosjektet
  4. FoU-prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom bedrift/virksomhet og utførende FoU-miljø

 

Ta kontakt med en av våre kompetansemeglere for mer informasjon,
eller for å avtale et møte om ditt prosjekt!

Kompetansemeglere i Næringshagen

Hos oss er Roger, Tove, Ingunn, Tea og Lene sertifiserte kompetansemeglere, og vi hører gjerne fra deg!

 

 

Her er en video med en kort og enkel forklaring om kompetansemegling.
SE KOMPETANSEMEGLING VIDEO

 

Kompetansemeglere diskuterer prosjektideer og muligheter med bedrifter og
hjelper bedriften med å finne det rette forskningsmiljøet. Gjennom kompetansemegling arrangeres
også møter hvor bedrifter og forskere kan diskutere ideer og muligheter.
Kompetansemegling skal hjelpe bedrifter å søke på regionale, nasjonale og internasjonale ordninger, og forprosjekter. Gjennomføres både i enkeltbedrifter, på samlinger og i nettverk.

Les gjerne også om våre andre prosjekter i Landsbyen Næringshage,