Målbedrift i Landsbyen Næringshage

En målbedrift er en bedrift med evne og vilje til vekst og utvikling!

Landsbyen Næringshage AS kan tilby målbedriftsavtale med bedrifter i Land, Gjøvik og Toten områdene som ønsker å bruke oss til ulike oppdrag. Bedrifter kan velge om de ønsker vår standard målbedriftsavtale, eller  avtale inkludert kompetanseforum og nettverksforum.
Kompetanseforum består av en rekke kurs med ulike temaer, og målbedrifter som velger avtale med dette forumet kan delta på alle kursene uten ekstra kostnader.

Vi er opptatt av å utvikle bedrifter og gründere med vilje og evne til vekst og utvikling, og vil være en samarbeidspartner med bedriften så lenge det er ønskelig.

For alle som inngår målbedriftsavtale stilles virkemidlene til rådighet, gjennom SIVA sitt Næringshageprogram. På den måten kan din bedrift få rabatterte priser på våre tjenester, kurs og arrangementer.

Når man inngår en målbedriftsavtale etableres en handlingsrettet utviklingsplan for samarbeidet, og bedriften får en kontaktperson i Næringshagen.
Samarbeidet skal ha som mål at bedriften bedrer sin lønnsomhet, øker omsetning, finner nye markeder, nye produkter og/eller øker sin kompetanse.
Du får også mulighet til å påvirke hvilke kurs og arrangementer som arrangeres av Næringshagen.
Alle våre målbedrifter markedsføres under våre bedrifter på websiden, samt i sosiale medier.
Vi presenterer blant annet noen av våre målbedrifter  som «ukens bedrift» på vår facebookside, og videreformidler gjerne nyheter fra bedriften.

Se våre målbedrifter og medlemsbedrifter HER

For å oppnå de resultatene du ønsker i din bedrift kan vi benytte både egen og innleid kompetanse.
Vi benytter gjerne vårt landsdekkende nettverk for at du skal nå dine mål!

Når du kommer til oss med dine idéer til videreutvikling og vekst, kan du få bistand til blant annet

 • søknader
 • forretningsutvikling
 • markedsarbeid
 • rekruttering og partnersøk
 • egen kompetanseutvikling
 • innovasjon og utviklingsprosjekter
 • sertifiseringer

Næringshagen har et landsdekkende nettverk, og kan sette deg i forbindelse med blant annet

 • finansiering
 • FoU-institusjoner
 • leverandører
 • styrekompetanse

Les mer om VÅRE TJENESTER

Med vår målbedriftsavtale får bedriften:

 • Tjenester til rabatterte priser. Rabatten oppnås gjennom
  Næringshageprogrammet og utgjør 25% – 75% av ordinær pris.
 • Minst et årlig møte hvor vi går gjennom bedriftens utfordringer og muligheter.
 • Knytte kontakter gjennom vårt nasjonale nettverk.
 • Publisering på våre nettsider og Facebooksider.
 • Nyhetsbrev på epost med kurs, arrangementer og annen relevant informasjon for din bedrift.
 • Minimum 10% rabatt på de kurs og arrangementer vi arrangerer
 • Tilgang på kompetanseforum
 • Tilgang på nettverksforum

© Copyright - Landsbyen Næringshage - All rights reserved - Gamle Jevnakervegen 3, 2870 Dokka, Epost: post@landsbyen-nh.no Org.nr: 990717168