Målbedrift i Landsbyen Næringshage

En målbedrift er en bedrift med evne og vilje til vekst og utvikling!

Landsbyen Næringshage AS kan tilby målbedriftsavtale med bedrifter i Land, Gjøvik og Toten områdene som ønsker å bruke oss til ulike oppdrag.

Vi er opptatt av å utvikle bedrifter og gründere med vilje og evne til vekst og utvikling, og vil være en samarbeidspartner med bedriften så lenge det er ønskelig.

For alle som inngår målbedriftsavtale stilles virkemidlene til rådighet, gjennom SIVA sitt Næringshageprogram. På den måten kan din bedrift få rabatterte priser på våre tjenester, kurs og arrangementer.

Når man inngår en målbedriftsavtale etableres en handlingsrettet utviklingsplan for samarbeidet, og bedriften får en kontaktperson i Næringshagen.
Samarbeidet skal ha som mål at bedriften bedrer sin lønnsomhet, øker omsetning, finner nye markeder, nye produkter og/eller øker sin kompetanse.
Du får også mulighet til å påvirke hvilke kurs og arrangementer som arrangeres av Næringshagen.
Alle våre målbedrifter markedsføres under våre bedrifter på websiden, samt i sosiale medier.
Vi presenterer blant annet våre målbedrifter som «ukens bedrift» på vår facebookside, og videreformidler gjerne nyheter fra bedriften.

Se våre målbedrifter og medlemsbedrifter HER

Landsbylauget, logo

Landsbylauget, logo

Vi har også inngått samarbeidsavtale med Landsbylauget i Nordre Land. Den innebærer at medlemmer i Landsbylauget som ønsker bistand kan registreres som målbedrift og benytte seg av våre kurs og tjenester til rabatterte priser.
Ta kontakt med Tove Haug for mer informasjon om samarbeidet.

Med vår målbedriftsavtale får bedriften:

  • Tjenester til rabatterte priser. Rabatten oppnås gjennom
    Næringshageprogrammet og utgjør 25% – 75% av ordinær pris.
  • Minst et årlig møte hvor vi går gjennom bedriftens utfordringer og muligheter.
  • Knytte kontakter gjennom vårt nasjonale nettverk.
  • Publisering på våre nettsider og Facebooksider.
  • Nyhetsbrev på epost med kurs, arrangementer og annen relevant informasjon for din bedrift.
  • Minimum 10% rabatt på de kurs og arrangementer vi arrangerer