Medlemsavtale

Næringshagens viktigste oppgave er å bistå næringslivet for å oppnå vekst og utvikling i Land, Gjøvik og Toten områdene.
Ved å inngå medlemsavtale vil din bedrift også bidra til dette, i tillegg til å få rabatter og tilgang på våre nettverk.

Bare bedrifter som kommer inn under SMB kategori kan være målbedrifter.
Større bedrifter, landsdekkende konserner og bedrifter som eies med mer enn 20% av kommuner eller stat kan ikke være målbedrifter – men de er hjertelig velkommen til å inngå medlemsavtale !

Våre medlemsbedrifter blir markedsført på våre bedrifter siden på web, samt i sosiale medier. De kan også benytte seg av – og komme med ønsker om kurs og arrangementer Næringshagen tilbyr.
Har din bedrift behov for bedriftsinterne kurs og samling kan Næringshagen bistå i arrangeringen av dette. Er det kurs dere trenger som vi kan arrangere i Næringshagen så gjør vi gjerne det.

Ønsker du å presentere din bedrift på en av våre bedriftsfrokoster så er det bare å gi oss beskjed!

Hva får våre medlemsbedrifter?

  • Nyhetsbrev på epost om kurs, arrangementer og annen relevant informasjon for din bedrift.
  • Rabatter på Næringshagens kurs og arrangementer.
  • Knytte kontakter gjennom vårt nasjonale nettverk.
  • Samtale med en av oss i Næringshagen eller noen i vårt nettverk. Vi kommer gjerne på besøk til bedriften.