Medlemsavtale

Næringshagens viktigste oppgave er å bistå næringslivet for å oppnå vekst og utvikling i Land, Gjøvik og Toten områdene.
Ved å inngå medlemsavtale vil din bedrift også bidra til dette, i tillegg til å få rabatter og tilgang på våre nettverk.

Bare bedrifter som kommer inn under SMB kategori kan være målbedrifter.
Større bedrifter, landsdekkende konserner og bedrifter som eies med mer enn 20% av kommuner eller stat kan ikke være målbedrifter – men de er hjertelig velkommen til å inngå medlemsavtale !

Våre medlemsbedrifter blir markedsført på våre bedrifter siden på web, samt i sosiale medier. De kan også benytte seg av – og komme med ønsker om kurs og arrangementer Næringshagen tilbyr.
Har din bedrift behov for bedriftsinterne kurs og samling kan Næringshagen bistå i arrangeringen av dette. Er det kurs dere trenger som vi kan arrangere i Næringshagen så gjør vi gjerne det.

Medlemsbedrifter tilbys også tilgang til næringshagens kompetanse- og nettverksforum.

Ønsker du å presentere din bedrift på en av våre bedriftsfrokoster så er det bare å gi oss beskjed!

Hva får våre medlemsbedrifter?

Nyhetsbrev på epost om kurs, arrangementer og annen relevant informasjon for din bedrift.

Rabatter på Næringshagens kurs og arrangementer.

Knytte kontakter gjennom vårt nasjonale nettverk.

Tilgang på kompetanseforum

Tilgang på nettverksforum

Samtale med en av oss i Næringshagen eller noen i vårt nettverk. Vi kommer gjerne på besøk til bedriften.