Langsiktig Rekruttering (PLR) – En ny tilnærming til rekruttering i distriktene

I en tid hvor arbeidsmarkedet stadig utfordres av lav arbeidsledighet og økende konkurranse om kvalifisert arbeidskraft,
har bedrifter og kommuner i Etnedal, Søndre Land og Nordre Land satt i gang et banebrytende initiativ kalt
Prosjekt Langsiktig Rekruttering (PLR).
Dette prosjektet har som mål å forlenge både arbeidsgiveres og arbeidssøkeres tidsvindu betydelig for å øke
sannsynligheten for vellykkede rekrutteringer som kan styrke lokalsamfunnene og næringslivet.

Har du en bedrift i Nordre Land, Søndre Land eller Etnedal Kommune?

Er du en student og/eller jobbsøker med tilhørighet til området?
Ønsker du å flytte tilbake til området og ønsker en oversikt over jobbmuligheter lokalt?

 

Ta kontakt med prosjektleder Tea Fallingen Opkvitne på telefon 900 26 175,
eller send epost til tea@landsbyen-nh.no

 

Bakgrunn for prosjektet

God og riktig kompetanse er avgjørende for å sikre produktiviteten og veksten i næringslivet og for å styrke distriktskommunene. Tradisjonell rekruttering baserer seg ofte på et tidsvindu på bare noen uker, fra en jobbannonse blir publisert til søknadsfristen utløper. Dette kan føre til utfordringer med å finne egnede kandidater, spesielt når det gjelder spesialisert kompetanse.

PLR tar sikte på å forlenge både arbeidsgiveres og arbeidssøkeres søketidshorisont, i noen tilfeller til flere år fram i tid. Dette innovative prosjektet har som mål å øke sjansene for vellykkede rekrutteringer ved å tilby mer tid til å finne den rette matchen.

Målet for PLR

Det overordnede målet for PLR er å øke sjansen for at bedriftenes rekrutteringsbehov dekkes av egnede jobbsøkere ved å forlenge både arbeidsgiveres og arbeidstakeres tidsvindu. Prosjektet vil tilrettelegge for samarbeid og nettverksbygging mellom bedrifter, kartlegge rekrutteringsbehov flere år fremover og matche kandidater med aktuelle bedrifter. Dette vil bidra til å øke sjansen for vellykkede rekrutteringer.

Prosjektperiode og Fremdriftsplan

PLR har en prosjektperiode på tre år, og deretter videreføres prosjektet i en driftsmodell. I løpet av prosjektperioden vil det bli utviklet en kandidatdatabase, en stillingsdatabase og en aktivitetsplan. Dette vil legge grunnlaget for en effektiv rekrutteringsprosess som kan betjene både arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Prosjektgruppen består av Landsbyen Næringshage (prosjektleder), VOKKS (initiativtager), Dokka Fasteners, Unicare Landåsen, Etnedal Sparebank, Dokkadeltaet Våtmarkssenter, Innlandet Fylkeskommune, Etnedal Utvikling.