Landsbyen Næringshage skal tilby tjenester og bistå næringslivet i hele Gjøvikregionen som har vilje og evne til vekst og utvikling. Det er når bedrifter lykkes at vi har lykkes i vårt arbeid med å gi merverdi for regionen.Vårt mål er økt verdiskaping, kompetanseheving, innovasjon og utvikling for små og mellomstore bedrifter.

Landsbyen Næringshage er gjennom Næringshagene i Norge og Siva en del av et unikt landsdekkende nettverk. Vi har mye kompetanse i vår næringshage, samtidig som vi innhenter kompetanse utenfra for å dekke de ulike behov som finnes i næringslivet. Din bedrift eller organisasjon kan benytte våre tjenester enten ved at dere har en medlemssavtale eller at vi inngår en målbedriftsavtale.

Inngår dere en målbedriftsavtale er det fordi vi skal jobbe sammen med din bedrift og bistå med vekst og utvikling.Ved å inngå en medlemssavtale samarbeider vi, og det ligger noen fordeler inkludert i avtalen.

Bedrifter som ikke følger dette opplegget er også velkomne til samtaler og arrangementer, men oppnår ikke de samme økonomiske fordelene.
Se gjerne vår facebookside for å lese om våre bedrifter og arrangementer.

arbeidsmøte

Vi tilbyr blant annet: