Landsbyen Næringshage tilbyr ulike tjenester og bistår næringslivet i hele Gjøvikregionen med vilje og evne til vekst og utvikling. Det er når bedrifter lykkes at vi har lykkes i vårt arbeid med å gi merverdi for regionen. Vårt mål er økt verdiskaping, kompetanseheving, innovasjon og utvikling for små og mellomstore bedrifter. Teamet i Næringshagen består av 5 personer med ulik kompetanse. Ved behov henter vi også inn ekstern kompetanse for å gi din bedrift riktig veiledning og bistand.
Vi skal imøtekomme de utfordringer og ønsker som kommer fra næringslivet, og listen over hva vi kan tilby er derfor ikke mulig å få komplett. Men vi har forsøkt å liste opp noen av de områdene vi ofte arbeider med.

Noen av våre tjenester er:

våre tjenester

Vår kompetanse

Landsbyen Næringshage samarbeider med mange bedrifter, og er en del av nettverket til Siva og Næringshagene i Norge. Ved bruk av både egen og ekstern kompetanse kan vi bistå små og mellomstore bedrifter med deres utviklingsprosjekter, rådgivning, kompetanseheving og mye mer.

Se mer om teamet i Næringshagen og vår kompetanse HER
Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger bistand til noe, eller ønsker å høre mer om våre tjenester.