Starte bedrift

Næringshagen er med og gjør deg bedre rustet til å starte opp din bedrift. Vi bistår nyetablerere og gründere i hele Land, Gjøvik og Toten området. Gjennom tilførsel av ulike typer  kompetanse og koblinger inn mot relevante nettverk og ressurspersoner får du og din bedrift en god start. Næringshagen tilbyr også rimelige, innflytningsklare kontorer for de som ønsker samlokalisering med andre næringsdrivende.

Du har ideen. Vi hjelper deg videre.

Næringshagen har oversikt over virkemiddelapparat, og kan gi deg bistand innen markedsutvikling og kompetanseutvikling. Vi hjelper deg også om du ønsker å søke om midler til din bedrift, og gi din idé gode vekstvilkår. Bistand og veiledning som er riktig for deg, din idé og virksomhet finner du i Landsbyen Næringshage!

Vi kan bistå med blant annet:

Etablererveiledning / bedriftsveiledning
Etablererkurs
Søknader om offentlig finansiering
HMS-systemer
Kurs og kompetanseheving
Markedsføring og strategi
Miljøsertifisering

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Du treffer oss i Landsbyen Næringshage på Dokka i Nordre Land. Vi kan også avtale møte i Kapp Næringshage i Østre Toten, eller komme å besøk i din bedrift.

Hva er en næringshage?

En næringshage skal arbeide med bedrifter som har vilje og evne til vekst og utvikling. Målet er økt regional verdiskaping gjennom videreutvikling og vekst i nye og eksisterende bedrifter gjennom tilrettelegging og målrettet oppfølging. Gjennom næringshagen får bedrifter tilgang til relevant kompetanse og nettverk, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene er verdiskapingsmiljøer som har en rekke positive effekter for bedriften, det regionale næringslivet og lokalsamfunnet. I mange næringshager samlokaliseres ulike bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og faglig utvikling.