Befaring Hovlitunet

Velkommen til befaring og informasjon om nye  Hovlitunet omsorgssenter i Søndre Land kommune

Den 22. september 2020 kl.10:00 inviterer vi eiendomsutviklere, små og mellomstore bedrifter i byggenæringen,
byggmestere og underentreprenører til befaring og informasjon om bærekraftige bygg i tre.
Målsettingen er å øke kompetansen på bærekraftig byggeri for offentlige og private byggherrer,
samt flere bygg med fokus på miljø, klima, innovasjon og økonomi i samarbeid med næringslivet.

Interreg prosjektet The Bioeconomy Region sammen med Landsbyen Næringshage er arrangør.
Spre gjerne invitasjonen til andre i ditt nettverk.

 

Gratis deltakelse.
Pga smittevern har vi kun plass til 10 deltagere på befaringen.
Påmelding innen 19.09.2020 til:
Lene Nordby Selnes, tlf: 48109918,  e-post: lene@landsbyen-nh.no

Ved stor interesse vil det settes opp en ekstra dag til for befaring.

                                   

                                             AGENDA

Hovlitunet inneholder til sammen 90 plasser fordelt på 40 institusjonsplasser og 50 boliger med heldøgns omsorg.
Boligene er fordelt på bogrupper à 8 eller 9 beboere, hvorav egne bogrupper er tiltenkt demente.
I tillegg til boligene vil bygget huse dagtilbud for eldre, lokaler for ergo-/ fysio- /frisklivsavdelingen,
hjemmebaserte tjenester og tildelingskontor.

Befaring og informasjon  v/ Geir Thune og representant fra entreprenører Consto AS

Møtet er en del av interreg Bioeconomy Region programmet for næringslivet.

 

Invitasjonen ligger også på Landsbyen Næringshage sin facebookside. 

logo landsbyen næringshage

                                                               Nyhetsbrev fra Næringshagen

Landsbyen Næringshage har som alle andre hatt en unormal og krevende start på året.
I mars flyttet vi alle sammen inn på hjemmekontor, og måtte kommunisere over telefon
og internett. Alle kurs og arrangementer måtte avlyses, og vi måtte finne nye måter å jobbe på.
Vi fikk økt tilskudd fra fylkeskommunen, og oppdrag om å gi gratis bistand til bedrifter
som ble rammet av corona-pandemien.
Vi skulle også ha oversikt over alle de ulike støtteordningene som ble utlyst i forbindelse
med pandemien. Vi har med andre ord ikke vært arbeidsledige!

Det er imponerende å se hvordan mange bedrifter har funnet nye løsninger i denne perioden.
Mange har hatt store utfordringer, men likevel funnet lyspunkt som har gjort at bedriften har klart seg gjennom krisen.
I mai flyttet vi tilbake i Næringshagen, og hverdagen har så smått begynt med fysiske møter.
Vi har startet opp igjen med kurs, og har nå gjennomført ett varme arbeider kurs på Kapp.
Flere av leietagerne våre har vendt tilbake på kontoret og vi har til og med fått noen
nye bedrifter på huset! Det er i dag 16 bedrifter som leier kontor hos oss, og vi har blitt et
hus med mye kompetanse og godt samarbeid. Vi har 4 ledige, innflytningsklare kontorer som kan leies ut.
Bare ta kontakt med oss om du ønsker å bli en del av vårt gode miljø.

 Bistand til reduserte priser

Næringshagen fikk som sagt mulighet til å gi gratis bistand til bedrifter rammet av
corona-pandemien. Denne ordningen har veldig mange benyttet seg av – og vi
har til nå bistått bedrifter med ulike tjenester for 1,6 millioner kroner.
Hvis vi ikke får tilført mer midler fra Fylkeskommunene eller SIVA tar dessverre
også våre midler slutt en gang, og etter sommerferien må vi derfor gå
tilbake til våre ordinære ordninger. For våre målbedrifter betyr dette at dere
fremdeles kan få inntil 75% rabatt på våre tjenester, men vi kan ikke lenger gi
100% rabatt.

Vil til slutt oppfordre alle til å følge Landsbyen Næringshage på Facebook.
Her legger vi ut informasjon om kurs, seminarer og ting som skjer.
Har din bedrift tanker om utvikling, endringer, kurs og lignende så hører vi gjerne
fra deg. Vi kan ikke alt vi som jobber i Næringshagen, men vi har et landsomfattende nettverk
med ulik kompetanse som vi kan benytte for å bistå din bedrift med ditt prosjekt.

Vi ønsker dere med dette en riktig god sommer, og ser frem til et godt samarbeid til høsten!

Vi har nå 3 innflyttningsklare kontorer ledige for nye leietagere!
Vil du bli en del av vårt miljø så ta kontakt med Lene i Næringshagen.

Vi har både kontorer, kurslokaler og møterom.

 • Ønsker du moderne og trivelige lokaler med gode fasiliteter?
 • Kan du tenke deg kontor i et fellesskap med andre bedrifter?
 • Vil du bli en del av et faglig, sosialt og utviklingsorientert miljø?
 • Ønsker du bistand med utvikling av din bedrift, eller din etablering?

Da er Næringshagen stedet for deg. Vi er i dag 19 bedrifter på huset, og har nå plass til flere.
Våre ledige kontorer er ferdig møblert. Vi har også moderne møterom og kurslokaler i forskjellige størrelser.
For våre leietagere er bruk av disse rommene inkludert i leieavtalen.
Vi har felles lunsj hver dag i vår kantine, så her er man aldri ensom!

Som leietager blir du registrert som målbedrift eller medlemsbedrift i Næringshagen, og kan benytte deg av våre
tjenester, kurs og arrangementer til rabatterte priser.
Vi har gunstige startpakker for nyetablerere, og konkurransedyktige priser for etablerte bedrifter.
Er du under utdanning og trenger studieplass prøver vi å bistå med rimelig lokale.
Våre leietagere markedsføres i Næringshagens kanaler, og blir en del av vårt landsdekkende nettverk.

Velkommen skal du være!

 

logo landsbyen næringshage

Siste nytt fra Landsbyen Næringshage.

Her kommer litt informasjon fra oss i Næringshagen.
Vi håper det går bra med dere, og minner om at det er bare å ta kontakt med oss om
det er noe vi kan bidra med.

Søkeportalen for kontantstøtte er nå åpen for både bedrifter som
ble pålagt stengt av staten– og andre.
Det kreves en del regnskapstall i denne søkeprosessen, og vi anbefaler derfor
å ta kontakt med egen regnskapsfører når du skal søke.
Søknaden finner du her: https://kompensasjonsordning.no/
På slutten av året så må kompensasjonen godkjennes av aut.regnskapsfører eller revisor, så vi anbefaler alle å søke i samråd med egen regnskapsfører med en gang så slipper man en runde til jul når regnskapsfører/ revisor skal signere.

For dere som har måttet avlyse arrangementer finnes en egen søkeportal her:
https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/slik-soker-du/
Også i denne søknadsprosessen anbefaler vi å ta kontakt med egen regnskapsfører.

Vi registrerer at mange bedrifter vil falle utenfor disse ordningene.
Hvis dette gjelder deg, og du har behov for noen å snakke med så ta kontakt.
Vi gir fremdeles kostnadsfri bistand til alle som er berørt av pandemien, og vi kan gjerne være med
å drøfte ulike løsninger og tiltak for din bedrift.

Det tilbys nå støtte til kompetansehevende tiltak internt i bedrifter.
Bedriften kan få dekket inntil 80 % av kostnadene
Næringshagen vil undersøke muligheter for nettbasert undervisning med våre kursleverandører,
og kommer tilbake med en oversikt over mulige kurs etter hvert.
Gi oss gjerne beskjed om hvilke kursbehov dere har!

Innovasjon Norge har også kommet med noen ekstraprogrammer som kan være aktuelle i denne situasjonen.
Spesielt peker vi på Ekstraordinært innovasjonstilskudd som kan søkes for bedrifter som nå har anledning til å
drive utviklingsarbeid under krisen.

Vi i Næringshagen prøver å innhente all nødvendig informasjon om muligheter for støtte i denne vanskelige tiden.
Det kommer stadig nye tiltak, og flere kan ha muligheter for å få hjelp i ulike instanser.
Lurer du på om dette kan gjelde deg så ta kontakt.

Vi hører gjerne fra deg om det er noe vi kan bidra med.
Kontakt oss via telefon eller email. Vår kontaktinformasjon finner du her. 

forebyggende tiltak

Mange bedrifter er nå berørt av situasjonen med korona-viruset, eller vil bli det.
Landsbyen Næringshage ønsker å bistå  – og  kan nå tilby kostnadsfri rådgivning for de som er berørt av krisen.

Vi anbefaler alle våre målbedrifter å gjøre vurderinger rundt egen situasjon, og melde tilbake til oss hvis
det er noe vi kan bistå med.

Vi holder oss oppdatert på de ulike tiltakene myndighetene nå setter inn for å avhjelpe næringslivet.
Om du har behov for en gjennomgang av din bedrifts situasjon og hvilke tiltak som kan iverksettes, ta kontakt med oss.
Det er også viktig at utviklingsarbeidet ikke stopper opp nå. Vi kommer til å returnere til normale tider og da kan det
være lurt å være bedre rustet for nye oppgaver!

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra bedrifter på hvilke tiltak dere trenger på kort og lang sikt,
slik at vi kan bistå dere på en best mulig måte fremover, og gi innspill til regionale og nasjonale myndigheter.

Kontakt oss:
Arne Erik Fønhus, daglig leder. Tlf: 97 51 23 33. Send epost
Ole Jonny Kalstad, tredriver/rådgiver. Tlf: 90 95 00 03. Send epost
Lene Nordby Selnes , rådgiver. Tlf: 48 10 99 18. Send epost
Roger Hjelmseth, forretningsutvikler. Tlf: 90 41 97 86. Send epost
Tove Haug, rådgiver. Tlf: 45 00 64 44. Send epost

Vi vil fortløpende legge ut aktuell informasjon på vår facebookside. Følg oss gjerne!
forebyggende tiltak

Landsbyen Næringshage innfører nå forebyggende tiltak
for å forhindre smitte av Corona-viruset.

1. Vi følger FHI’s anbefalinger som blant annet innebærer
hyppig håndvask. Ikke håndhilse eller klemme når vi møtes og holde en meters avstand til hverandre.
2. Vi begrenser fysiske møter til de som er absolutt nødvendige. Bruk telefonmøte, skype eller lignende når det er mulig.
3. Vi holder løpende dialog med våre kunder. Om de har behov for å møtes skal dette avklares i hvert enkelt tilfelle. Det forutsettes at en ikke har hatt kontakt med smittede eller folk som er i karantene.
4. Vi deltar ikke på åpne møter eller i åpne forsamlinger.
5. Inn til videre tar alle ansatt i Næringshagen hjemmekontor så langt det lar seg gjøre. Vi er selvfølgelig tilgjengelige på telefon, mail og videokonferanser. Vår kontaktinformasjon finnes på siden Kontakt oss.

Dette gjelder i første omgang til og med 20.mars.
Vi følger utviklingen nøye og vil forholde oss til råd fra nasjonale myndigheter og den enkelte kommune.

Som forebyggende tiltak avlyser vi også alle planlagte kurs og arrangementer!
Dette gjelder Landsbykonferansen, kurs i varme arbeider og truckførerkurs.
Kursene vil settes opp igjen på et senere tidspunkt.
Ta kontakt om du har spørsmål!

Endringer i tiltak og oppdateringer vil legges ut fortløpende på vår facebookside.

forebyggende tiltak

 

frokostmøte gjøvik

Velkommen til Frokostmøte om Bygg for fremtiden; fra tømmerstokk til ferdig bygg.

Den 15. Januar 2020 inviterer vi små og mellomstore bedrifter i byggenæringen,
byggmestere og underentreprenører til frokostmøte om bærekraftige bygg i tre.
Målsetningen er å øke kompetansen på bærekraftig byggeri for offentlige og private byggherrer, samt flere bygg med fokus på miljø, klima, innovasjon og økonomi i samarbeid med næringslivet.

Frokostmøte arrangeres på Bright House i Mustad Næringspark på Gjøvik.
Vi starter kl.08:30 og holder på til kl.10:00.

Interreg prosjektet The Bioeconomy Region sammen med Landsbyen Næringshage er arrangør.
Det vil bli servert frokost, kaffe og te fra kl.08:30.

Agenda:
 Nettverksbygging og interreg, v/Arne Erik Fønhus
 Kompetanseprogrammet Innlandet:
en skog av nærings- muligheter, v/tredriver Ole Jonny Kalstad
 Hunton, v/Vegard Frydenlund
 Landheimgruppen, v/Espen N. Pettersen
 Natre Gjøvik, v/Ole Kristian Nyhus

Spre gjerne invitasjonen til andre i ditt nettverk.

Gratis deltakelse. Vi ønsker påmelding grunnet servering.
Påmelding innen 10. Januar 2020 til Lene Nordby Selnes,
E-post: lene@landsbyen-nh.no   Telefon: 48109918

Frokostmøtet er en del av interreg Bioeconomy Region programmet for næringslivet.

Arrangementet ligger også på vår facebookside.

Har du spørsmål knyttet til arrangementet så ta kontakt med
Arne Erik Fønhus, daglig leder i Landsbyen Næringshage
E-post: arneerik@landsbyen-nh.no

frokostmøte prosjektpartnere

Nettvett for bedrifter arrangeres i Landsbyen Næringshage  nettvett for bedrifter
29 oktober kl.08:30 – 08:50.

Foredragsholdere er Gjerdalen Data
ved Eirik Gjerdalen og Gaute K. Løseth

Her får vi enkle tips til en tryggere hverdag.

Tema Nettvett: Sikkerhet på PC & internett
– Hvordan vurdere innhold i e-post?
– Do`s and dont’s i en digital hverdag.
– Windows 10 funksjoner
– Tips & triks til bruk av Windows 10,
søk og tilpasning arbeidsflate.

Arrangementet er gratis og passer for alle små
og mellomstore bedrifter.
Man behøver ikke melde seg på, det er bare å møte opp
i kursrommet i Landsbyen Næringshage. 

Det er mulig for deltagere å stille spørsmål til
Eirik og Gaute etter foredraget.

Gjerdalen Data leverer IT-løsninger som gir deg et forsprang.
De tilbyr komplett IT-drift av løsninger for firmaer i SMB segmentet. Både on-premiss, cloud og hybrid løsninger. I tillegg tilbyr de rådgivning innen alt fra daglig drift til strategiske IT-beslutninger.

Gjerdalen Data har kompetanse innen prosjektledelse, drift, design, implementering og support. Det forenkler beslutningsprosessen for bedriftene.

Gjerdalen Data har kontor i Landsbyen Næringshage på Dokka.
Men de påtar seg oppdrag over hele Land, Valdres, Gjøvik,
Toten, Hadeland og Lillehammer.
Har du ikke anledning til å delta på Nettvett – foredraget
men ønsker en samtale med Gjerdalen Data så ta kontakt
med Eirik Gjerdalen på mail eirik@gjerdalen-data.no

ledig stilling i Næringshagen

Landsbyen Næringshage as søker en forretningsorientert bedriftsrådgiver / prosjektleder med kommersielt og utviklingsorientert blikk som kan bidra til utvikling for gründere og eksisterende bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområde:

 • Aktivt drive rådgivningstjenester innen vårt tjenestespekter mot nye og eksisterende kunder/ næringsliv for å fremme vekst og utvikling
 • Prosjektledelse og representere næringshagen på ulike arenaer
 • Markedsarbeid for å skape nye prosjekter sammen med teamet i næringshagen og eksterne samarbeidsparter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Har ”nese for business” og kan bidra til utvikling for gründere og eksisterende bedrifter
 • Har relevant høyere utdanning
 • Har erfaring innenfor næringsutvikling, gjerne innenfor ett eller flere av vårt tjenestespekter
 • Er analytisk, ser muligheter og liker å skape varige verdier
 • Er resultatorientert
 • God til å kommunisere skriftlig og muntlig
 • Ønsker å lykkes i samarbeid med og gjennom andre

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et miljø preget av entreprenørskap og profesjonalitet
 • Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger
 • Kompetanseheving og sertifisering innenfor verktøy vi benytter i vårt arbeid.

 

Landsbyen Næringshage har sine kontorer i Landsbyen Dokka. Prosjektarbeid med oppdrag i hele Gjøvikregionen og noe reisevirksomhet over hele landet må påregnes.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte daglig leder
Arne Erik Fønhus tlf: 97512333. Alle henvendelser vil bli behandlet fortrolig.

Søknad og cv sendes til arneerik@landsbyen-nh.no snarest og senest innen 20.mars2018.