Nyhetsbrev juni 2022

Nyhetsbrev Landsbyen Næringshage juni 2022

Vi legger bak oss et godt og innholdsrikt halvår i næringshagen.
Starten på året var preget av korona og nedstengt samfunn, men heldigvis åpnet samfunnet opp igjen
og vi har fått være mer på farten og ute hos dere.
Ingunn tok over som daglig leder 1. januar og har kommet godt inn i næringshagehverdagen.

Kurs og bærekraft

Vi holder på å planlegge kurshøsten 2022, og tar gjerne imot ønsker om kurs.
I august arrangerer vi kurs i excel og varme arbeider. Nytt etablererkurs starter 1. september.
Det er mye snakk om bærekraft om dagen, og noen er kanskje usikre på hvordan det nye
lovverket vil påvirke egen bedrift. Vi er godt i gang med å oppdatere oss på hva som kreves,
slik at vi kan bistå dere i det videre arbeidet.
Til høsten vil vi tilby kurs og tilgang til nyttige verktøy som forenkler bærekraftprosessen for dere.

Næringshageprogrammet

Mange kjenner sikkert til næringshageprogrammet, men vi tar uansett litt informasjon om
oppdraget vårt.
Med en visjon om å «Skape levedyktige og framtidsrettet næringsliv i distriktene», bidrar
SIVA med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 40 næringshager over
hele landet. SIVA er et statsforetak eid av Nærings- og fiskeridepartementet, og er en del av
det næringsrettede virkemiddelapparatet.
Vi er heldige som får være en del av det nasjonale næringshageprogrammet med
tilskuddsordninger som kommer bedrifter i Gjøvikregionen til gode.
Statsbudsjettet legger premissene for hvor mye innovasjonsstøtte vi får.
De to siste årene har vi fått økt støtte på grunn av korona, men i år har støtten gått ned.
Det er innovasjonsstøtten som gir oss mulighet til å rabattere oppdrag i målbedrifter.
Størrelsen på innovasjonsstøtten (rabatten) varierer utfra oppdrag og type bedrift.
Vi har hatt stor aktivitet i første halvår og har dermed brukt opp mye av innovasjonsstøtten
vi har fått tildelt. Dette påvirker hvor mye rabatt vi kan gi fremover, men dette vil
kontaktperson gi mer informasjon om.

Det nye næringshageprogrammet

Dagens næringshageprogram avsluttes 31.12.22. Alle næringshager må søke på nytt for å bli
tatt opp i det nye programmet som går over en 10 årsperiode.
Landsbyen Næringshage leverer gode resultater og har en god og solid forankring i SIVA-systemet,
og vi skal gjøre vårt ytterst for å få være med videre.
Tildeling i det nye næringshageprogrammet skjer i desember.
Dere blir invitert til informasjonsmøte i løpet av høsten.

Sommerferie

De fleste i næringshageteamet tar ferie i juli måned, men vi er tilgjengelige dersom dere har
behov for hjelp.
Vi takker for godt samarbeid dette halvåret, og ønsker alle en riktig god sommer.

Sommerhilsen fra alle oss i Landsbyen Næringshage

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *