• Trevekst Oppland

  Trevekst Oppland

  Trevekst Oppland

  Tredriver`n i Oppland

  Tredriveren – Mobilisator og sparringspartner i din region

  Innovasjon Norge bidrar med koordinering av et mobiliseringsnettverk for økt bruk av tre. I landets ulike regioner finnes det mobilisatorer som har i oppgave å informere om utviklingsmuligheter og støttemuligheter i bruk av tre. Denne rollen har fått navnet «tredriver», og alle tredrivere er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk. I dette nettverket sørges det for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.
  Kontakt Ole Jonny Kalstad for mer informasjon om Trevekst Oppland. 

 • Kompetansemegling

  Et av Næringshagens viktige prosjekter er kompetansemegling.
  Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter.
  Hovedformålet med kompetansemegling er å sette i gang forskningsprosjekter i bedrifter og virksomheter som har potensial for økt verdiskaping gjennom tettere samarbeid med FoU-miljø.
  Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter, enkeltvis og i nettverk, som har potensiale for å drive/delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser og kan ha betydelig nytte av tettere samarbeid med FoU-miljøer. Både produserende og tjenesteytende næringer kan omfattes. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 • Digitalisering

  Digitalisering i din bedrift innebærer å
  finne skreddersydde løsninger som kan
  tilpasses etter bedriftens behov.
  Næringshagen og våre samarbeidspartnere
  hjelper deg gjerne i prosessen.