Fotokurs Kapp Næringshage

Velkommen til fotokurs i Kapp Næringshage
fredag 23 februar kl. 08:30 – 10:30

Fotokurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbyen Næringshage og Østre Toten Næringsforum inviterer til fotokurs der vi ser nærmere på hvordan man med bevissthet
rundt bildebruk kan styrke virksomhetens visuelle profil.

Temaer som gjennomgås er like aktuelle, uavhengig om du bruker et proff-kamera eller mobiltelefon.

Mål for kurset er, gjennom bevisstgjøring rundt komposisjon, farger og innhold, å gjøre deltakerne i stand til å ta- og bruke
bilder på en smartere måte uten å måtte investere i dyrt utstyr.

Kursholder: Roger Hjelmseth

Fotokurs er gratis, og arrangeres av Østre Toten Næringsforum

Påmelding sendes på epost til Roger Øversveen: roversveen@gmail.com
eller til Lene Nordby:  lene@landsbyen-nh.no innen 20 februar.

Kurs i Næringshagen

Næringshagen arrangerer kurs som er etterspurt av næringslivet.
Vi håper du tar kontakt med oss om din bedrift har behov for kurs,
eller du har tips til arrangementer som Næringshagen burde arrangere.
Vi kan også bidra om dere ønsker å gjennomføre kurs internt i bedriften.
Næringshagen samarbeider med mange ulike kursarrangører både innen sertifiseringskurs og vanlige kurs.
Ta kontakt med Lene for mer informasjon.

Se oversikt over alle kurs i kompetanseforum 2024

Om Østre Toten Næringsforum

Østre Toten Næringsforum bidrar aktivt til positivt og konstruktivt samarbeide mellom bedriftene, administrasjonen og politikerne i Østre Toten kommune og andre relevante samarbeidspartnere. Organisasjonen skaper hensiktsmessige møteplasser og er en nettverksbygger for næringslivsaktører i Østre Toten kommune og omegn. Arbeidet bidrar til økt verdiskapningen og aktiviteter i bedriftene i Østre Toten. Dette skjer ved utvikling av eksisterende virksomheter, ved å medvirke til etablering av ny virksomhet, samt arbeidet med å fremme lokal og regional utvikling av næringslivet i Østre Toten kommune og i regionen. Østre Toten Næringsforum ble etablert 13.april 2023 for å fremme og styrke næringslivets utvikling og interesser i kommunen og regionen, samt være et tydelig talerør for næringslivet ovenfor kommunen og andre instanser i næringslivssaker. Næringsforumet skal være det lokale næringslivets representant i kommunale nærings- og høringsprosesser, være en aktiv pådriver for næringslivets rammebetingelser, skal skape hensiktsmessige møteplasser og være en nettverksbygger for næringslivet i kommunen og regionen. Sammen for vekst!
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *