Kontakt oss i Landsbyen Næringshage

Kontakt oss i Næringshagen for å høre mer om våre tjenester og arbeidsområder. Vi bistår små og mellomstore bedrifter i hele Gjøvikregionen med vilje og evne til vekst og utvikling. Våre ansatte har ulik og verdifull kompetanse, og på områder vi ikke dekker med egen kompetanse henter vi dette eksternt fra våre nettverk.
Våre nettverk er blant annet det landsdekkende Næringshagenettverk, virkemiddelapparatet og våre mange samarbeidspartnere. Med andre ord kan vi bistå din bedrift, og skaffe kompetansen du er på jakt etter!
Alle våre målbedrifter registreres også i det landsdekkende Næringshagenettverket, i tillegg til vårt brede nettverk i Gjøvikregionen.
Ønsker du bistand til å utvikle din nye eller eksisterende bedrift så ta kontakt. Skal du etablere ny virksomhet så kan næringshagen bistå deg på veien, og hjelpe deg med små og store utfordringer du kan møte på.  Kontakt oss om du vil  høre mer om hva det betyr å være målbedrift eller medlemsbedrift.
Ønsker du å melde deg på et av våre kurs eller arrangementer, kan du kontakte Lene på epost.
Vi arrangerer kurs både i Landsbyen Næringshage og på Kapp, samt internt i bedrifter. Vi kan også hjelpe deg om du har behov for bedriftsinterne kompetansehevende tiltak. Se også vår satsning på bærekraft. Mange bedrifter må nå dokumentere sitt arbeid innen bærekraft – og vi har verktøyene som hjelper deg i prosessen.
Kontakt og følg oss gjerne på  Facebook, Instagram og LinkedIn.

Ingunn Rønningen Kleven

Tlf: 922 49 380
E-post: ingunn@landsbyen-nh.no
Daglig leder

Kompetanse innenfor prosjektledelse, markedsføring, kommunikasjon, strategi og ledelse, styrearbeid, nettverksbygging, kompetansemegling

Ole Jonny Kalstad

Tlf: 909 50 003
E-post: olejonny@landsbyen-nh.no
Bedriftsrådgiver

Lang erfaring innenfor prosjektledelse, tre og trearbeidene industri, energirådgiving, byggetekniske løsninger, eiendomsforvaltning og utvikling.
Takstingeniør- Energirådgiver- Byggmester.

Lene Nordby

Tlf: 481 09 918
E-post: lene@landsbyen-nh.no
Bedriftsrådgiver og kontorsjef

Kompetanse innen bruk av sosiale media, kurs og opplæring, bærekraftspådriver, administrasjonstjenester og kontortjenester.
Ansvarlig for etablereropplæringen.

Tea Fallingen Opkvitne

Tlf: 900 26 175
E-post: tea@landsbyen-nh.no
Bedriftsrådgiver, miljøfyrtårnkonsulent og kompetansemegler.

Kompetanse innen bærekraft, økonomi, markedsføring, forskningsprosjekter, prosjektledelse, ledelse og innovasjonprosesser.
Kursholder etablereropplæring. Prosjektleder langsiktig rekruttering.

Næringshagens strategi 2024-2026

Styret i Næringshagen

Styret i Landsbyen Næringshage består av:

Siri Ødegaard (Styreleder)

Ole Farmen (Nestleder)

Svein Håvar Korshavn (Styremedlem)

Magnus Nygård (Styremedlem)

Bror Helgestad (Styremedlem)

Tina Lihaug Selbæk (Styremedlem SIVA )