Forkurs for innvandrere

Forkurset er et forberedende kurs for flerkulturelle som ønsker å etablere egen bedrift.
Forkurs kan gjennomføres på norsk eller engelsk.
Etter det forberedende kurset kan deltakerne delta på det ordinære etablererkurset hvis de mestrer norsk. Det forutsetter minimum norskkunnskaper på nivå B1.

Forkurset består av 3 samlinger, og gir deg et innblikk i hvordan det er å drive egen bedrift i Norge.

Det er gratis å delta på kurset.

Kurset holdes i Landsbyen Næringshage, Gamle Jevnakervegen 3 på Dokka.

Deltagere på forkurs anbefales å ha en konkret idé for å etablere egen bedrift.

Påmeldingsskjema finner du på nettsiden  etablererkursinnlandet.no
Meld deg på kurset som gjelder for Gjøvikregionen og Hadeland.

Deltakerne skal oppnå følgende læringsmål:
Kjenne til Brønnøysundregistrene og kunne bruke Altinn
Kjenne til enkle skatteregler og bli kjent med den norske modellen for skatt og mva.
Vite hvilke kontrollorganer som er relevante i egen bransje (eksempelvis Matttilsynet)
Ha reflektert over mulige utfordringer knyttet til språket og annen bedriftskultur
Vite hvor han/hun kan gå for å få hjelp med bedriftsspørsmål etter endt kurs (næringsapparatet, kommunene, Innovasjon Norge)
Ha reflektert over hva som kreves av en etablerer i Norge og hva som kan forventes av hjelp og støtte

Det er kostnadsfritt å delta!

Kursholdere på forkurs for innvandrere:

 

Lene Nordby
Telefon 48109918
Epost: lene@landsbyen-nh.no

 

 

 

 

Tea Fallingen Opkvitne
Telefon 90026175
Epost: tea@landsbyen-nh.no

 

 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål.