innovasjonsprisen 2022

Landsbyen Næringshages Innovasjonspris ble delt ut for første gang på Landsbygalla,17.september 2022.
Innovasjonsprisen retter fokus på bærekraft og innovasjon i lokalt næringsliv.

 

Innovasjonsprisen 2022 gikk til ECO Drilling v/Roger Trøsviken.
ECO Drilling tenker langsiktig og investerer i innovative og bærekraftige løsninger.
Bedriften
ser på bærekraft som et stort konkurransefortrinn i fremtidige anbudsrunder og investerer i grønn teknologi.  

ECO Drilling ble etablert i 2022, og er allerede 7 ansatte.
Vi gratulerer!

 

 

Statutter for Landsbyen Næringshages Innovasjonspris
  1. Landsbyen Næringshages Innovasjonspris skal være en påskjønnelse til bedrifter som gjennom sitt arbeid har rettet fokus på fremtidsrettede, innovative, nyskapende og bærekraftige løsninger.
    Vi ser spesielt etter bedrifter som tilpasser seg trender og som fanger opp og utvikler nye produkter og tjenester. Vi ser på hvordan bedrifter jobber i det daglige, samt investeringer som er gjort for å sikre bærekraftig drift.
  2. Formålet med Landsbyen Næringshages Innovasjonspris er å stimulere til bruk og videreutvikling av fremtidsrettede arbeidsmetoder i lokalt næringsliv. Prosessen med utvelgelse og tildeling skal dessuten være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med bærekraftige løsninger i dagens arbeidsmarked.
  3. Prisen består av en skulptur og et diplom.
  4. Aktuelle kandidater til prisen fremlegges Næringshagens komite som består av ansatte og daglig leder i Landsbyen Næringshage.
  5. Innovasjonsprisen overrekkes når det er aktuelle kandidater. Overrekkelsen skjer på Landsbygalla eller på et egnet arrangement.

Nominasjon

Hvem tenker du bør tildeles Innovasjonsprisen 2023?
Legg inn navn på bedriften du vil nominere, og en kort begrunnelse på hvorfor denne bedriften fortjener å vinne.

Landsbygalla 2022

Nordre Land kommune ønsket å markere «Frivillighetens år 2022» og inviterte til Landsbygalla i samarbeid med
Landsbyens Næringshage, Frivilligsentralen, LGS Lyd og Lys, Lavvotunet kafé og biffhus og Landsbylauget.
Vi feiret dugnadsånden og inviterte lag, foreninger, næringslivet og frivilligheten til festaften i storstua på Dokka camping.
Kvelden besto av prisutdelinger, servering av god mat, underholdning og Odd Nordstoga kommer.
Se bildeserie på Nordre Land kommunes facebookside.