innovasjonsprisen 2022

Landsbyen Næringshages Innovasjonspris deles ut for første gang på Landsbygalla,
17.september 2022. Innovasjonsprisen retter fokus på bærekraft og innovasjon i lokalt næringsliv.

 

Statutter for Landsbyen Næringshages Innovasjonspris
  1. Landsbyen Næringshages Innovasjonspris skal være en påskjønnelse til bedrifter som gjennom sitt arbeid har rettet fokus på fremtidsrettede, innovative, nyskapende og bærekraftige løsninger.
    Vi ser spesielt etter bedrifter som tilpasser seg trender og som fanger opp og utvikler nye produkter og tjenester. Vi ser på hvordan bedrifter jobber i det daglige, samt investeringer som er gjort for å sikre bærekraftig drift.
  2. Formålet med Landsbyen Næringshages Innovasjonspris er å stimulere til bruk og videreutvikling av fremtidsrettede arbeidsmetoder i lokalt næringsliv. Prosessen med utvelgelse og tildeling skal dessuten være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med bærekraftige løsninger i dagens arbeidsmarked.
  3. Prisen består av en skulptur og et diplom.
  4. Aktuelle kandidater til prisen fremlegges Næringshagens komite som består av ansatte og daglig leder i Landsbyen Næringshage.
  5. Innovasjonsprisen overrekkes når det er aktuelle kandidater. Overrekkelsen skjer på Landsbygalla eller på et egnet arrangement.

Landsbygalla 2022

Nordre Land kommune ønsker å markere «Frivillighetens år 2022» og inviterer til Landsbygalla i samarbeid med
Landsbyens Næringshage, Frivilligsentralen, LGS Lyd og Lys, Lavvotunet kafé og biffhus og Landsbylauget.
Landsbygalla arrangeres lørdag 17. september kl. 18.
V skal feire dugnadsånden og inviterer lag, foreninger, næringslivet og frivilligheten til festaften i storstua på Dokka camping.
Det blir det prisutdelinger, servering av god mat, underholdning og Odd Nordstoga kommer.
Antrekk: pent
Gallatallerken og en drikke er inkludert i billetten.
Billettpris: 495,-