Velkommen til bærekraftseminar – fra ord til handling

Sted: Bright House, Mustad Næringspark
Tid:   16. november 08.30 – 12.30
Deltageravgift kr 400,- pr. person inkl. lunsj
Bindende påmelding

Medarrangører:
Gjøvikregionen Utvikling
Sparebank 1 Østlandet
NHO
Vaager Innovasjon
Landsbyen Næringshage

Agenda

08:30    Kaffe og registrering
09:00    Velkommen
Svein Håvar Korshavn – Regionsjef Gjøvikregionen Utvikling
09:05    Bedriftene er løsningen!
Jon Kristiansen – Regiondirektør NHO
09:15     Hvordan senke terskelen for å komme i gang?
Roger Hjelmseth og Tea Fallingen Opkvitne- Forretningsutviklere Landsbyen Næringshage
09:30    Finansiering – blir bærekraft en viktig parameter?
Geir Inge Brelien – Regionbanksjef Sparebank 1 Østlandet
09:45    Kall det heller samfunnsansvar!
Amund Hagen Kristiansen – Prosjektleder Klimapartnere Innlandet
10:00    Kaffepause
10:15     Bærekraft som konkurransefortrinn
Anne Melsnes – Leder Prosjekt og Bærekraft Norengros
10:30    Leveranser til det offentlige – kan krav til bærekraft bli ekskluderende?
Kjersti Granaasen – Innovasjonspådriver Leverandørutviklingsprogrammet
10:45    Hvordan etablere en bærekraftsstrategi som SMB?
Margrete Skattum – Leder for forskning og bærekraft Hexagon Ragasco
11:00    Bærekraft som en kulturreise – «fei for egen dør»
Dag Arnesen – Business Development Manager IDT Solutions
11:15     Avslutning og oppsummering av dagen
Aksel Schjerpen – Vaager Innovasjon og Ingunn R Kleven – Landsbyen Næringshage
11:30    Lunsj

Påmelding bærekraftseminar

Påmelding kan også sendes oss på epost til post@landsbyen-nh.no
Legg inn alle navn og fakturaadresse i eposten.