Landsbykonferansen 2020

AVLYST PGA CORONA

Sted: Lokverkstedet, Dokka
Dato: 24 april
Pris: 500,- pr.person
Påmelding til lene@landsbyen-nh.no 
eller via arrangementet på facebook.

Tema: Land 2030

Hvordan ser det ut i Land i 2030?
Hva har vi her, hva slags jobber har vi og hvordan lever vi?
Lokale politikere, næringsliv og elever fra skolene i Nordre Land vil prøve å gi oss et fremtidsrettet blikk.

Vi får også besøk av musiker Eldar Vågan, skihopper Maren Lundby og assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen.
Det blir uteservering med lokal mat og stands med elevbedrifter og lokale næringsaktører.

Fullstendig program for dagen publiseres så snart det er klart.

Landsbykonferansen 2020 arrangeres i Lokverkstedet på Dokka Stasjon. Dette er en stor innendørs arena med plass til
ca 300 deltagere. Vi benytter utearealet til stands med elevbedrifter og lokale næringsdrivende.
Det blir også satt av god tid til «mingling» og nettverksbygging.

 

Landsbykonferansen er en viktig møteplass for aktører innen næring, politikk, stedsutvikling og ildsjeler.
Ambisjonen med konferansen er å løfte fram utfordringer, synliggjøre mulighetsrommet, skape nettverk
og bidra til læring og stedsutvikling.
Konferansen var en del av prosjektet Ekte Landsbyliv, og viser oss
«Det beste fra byen og det beste fra landet. Både urbane og landlige kvaliteter.»
Du finner foredrag og program fra Landsbykonferansen 2018 her.
Landsbyen Næringshage er nå prosjektleder i en prosjektgruppe bestående av representanter fra
Nordre Land kommune, Lands Museum, Landsbylauget, Frivillighetssentralen, Oppland Arbeiderblad og Etnedal Sparebank.