Vi hjelper virksomheter å foreta beslutninger
og å ta det neste steget!

Landsbyen Næringshage er sertifisert for bruk av verktøyet GrowthWheel.
Tre av våre rådgivere har  lisens til denne nyttige og lønnsomme verktøykassen.
GrowthWheel er en visuell verktøykasse som hjelper bedriften med å ta beslutninger, og å ta det neste steget.
Systemet er fleksibelt, og kan tilpasses eksisterende verktøy og kundebehov.
Verktøykassen er både digital og i papirform, og gir deg et 360° perspektiv på din bedrift.
I den digitale plattformen kan kunden selv følge opp sin videre prosess.

Den absolutte fleksibiliteten til verktøykassen gjør at bedriftsveiledere kan tilpasse den til eksisterende veiledningsverktøy og kundebehov. Verktøykassen kan til og med brukes av kundene selv, slik at bedriftsveiledere sparer tid.

 

 

Ønsker du å høre mer om konseptet, og kanskje teste det på din egen bedrift?
Ta kontakt med en av våre sertifiserte GrowthWheel rådgivere.

Arne Erik Fønhus.
Tlf: 97512333 Epost:  arneerik@landsbyen-nh.no

Lene Nordby Selnes.
Tlf: 48109918 Epost: lene@landsbyen-nh.no

Ole Jonny Kalstad
Tlf: 90950003 Epost: olejonny@trevekst.no

GrowthWheel er en visuell verktøykasse og online plattform som brukes av bedriftsrådgivere,
inkubatorer, og entreprenørskapsopplærere for å hjelpe bedrifter med å ta avgjørelser og handle.

GrowthWheel hjelper oppstarts og vekstbedrifter å bygge opp sine virksomheter gjennom en enkel
handlingsorientert prosess – en som holder seg i tråd med måten de fleste entreprenører  jobber på.