arbeidsmøte

Verktøykassen

Vårt motto:
Ikke lag det vanskeligere enn nødvendig – gode rutiner gjør jobbe enklere   sammen skape energi og overskudd for din bedrift eller organisasjon.

De fleste som leder små bedrifter og organisasjoner ønsker å bruke sin energi og sine kunnskaper på å levere sine tjenester, produkter og oppgaver. De administrative oppgavene oppfattes ofte som ekstra belastende og må tas innimellom annet arbeid. Dette kan føre til dårlige rutiner, tapt omsetning og i verste fall unødvendige dårlig økonomi.

Verktøykassen kan hjelpe deg med enkeltoppgaver eller ta deler eller hele administrasjonen (management for hier) i din virksomhet. Lage gode kontrollrutiner og styringssystemer.

Etter at vi sammen med deg har analysert din bedrift/organisasjon sine behov, setter vi opp en plan for hvilke oppgaver Næringshagen kan gjøre for deg og gir en pris på dette. Din bedrift/organisasjon blir registrert som målbedrift i vårt system. Gjennom dette kan vi gi rabatter på tjenester ved at vi kan benytte statsstøtte som vi får gjennom å være en såkalt SIVA- Næringshage.
Siva partner

Vi har mange samarbeidspartnere som vi kan bruke for å løse oppgaver for din bedrift. For eksempel fører vi ikke regnskapene dine, men samarbeider med ditt regnskapskontor.

Verktøykassen kan benyttes av blant annet:

Håndverksbedrifter, bygg- og anleggsbransjen
Handelsnæringen
Turistvirksomheter
Landbruksrelatert virksomhet
Lag og organisasjoner ( idrettslag, velforeninger, løypelag o.l.)

I det følgende har vi beskrevet noen eksempler i moduler vi kan levere. Vi kan kombinere flere moduler og lage en skreddersydd pakke som passer dine utfordringer.

Alle modulene kan benyttes av bedrifter over hele innlandet. Ønsker du å høre mer så ta kontakt med oss, eller kom innom Næringshagen på Dokka, Nordre Land.

Modul 1 - Økonomi

Fakturering eller tilrettelegging for fakturering

Betalingsplaner, oppfølging av faktura, innbetaling og purringer

Likviditetsstyring, budsjett og investeringsbudsjett

Tilrettelegging av bilag til regnskapsfører

Analyser av regnskap og tilrettelegging for budsjettering

Vi samarbeider med Innovasjon Norge og andre tilskuddsytere

Modul 2 - Avtaler, søknader og kontrakter

Kontrakter med kunder og leverandører- bedrer nattesøvnen for alle

Nettverksbygging- sammen er vi sterke

Samarbeidsavtaler- arbeidsfelleskap

Innkjøpsavtaler og rutiner- bedre inntjening

Enkle styringssystemer- enklere jo bedre

Byggemeldinger – Ferdigattester

Modul 3 - Organisasjoner, lag og foreninger

Medlemsdatabaser/medlemsregister samt innkreving av medlemskontingenter

Registreringer i Brønnøysund

Sekretariat for styre, vedtekter og organisasjonsarbeid

Søknader om midler, både offentlige og fra private kilder (Søknadsportalen)

Websider og Sosiale medier, eventuelt oppdatering av disse

Møtebooking og møtelokaler

Modul 4 - Forretningsutvikling (Målbedriftsarbeid)

Samtalepartner for daglig leder – forretningsutvikling

Strategier og strategiutvikling – Forretningsplaner – budsjett

Søknad om tilskudd og etablererstøtte

Bedriftsanalyser og bedriftsnettverk

Bedriftsintern opplæring og kurs etter behov og ønske

Styrearbeid

Generell veiledning

Modul 5 - Markedsføring

Markedsplaner

Logo og grafisk design

Markedsføring på nett samt DM-kampanjer og annonsering

Websider og Sosiale medier

Radiomarkedsføring

Felles markedsføring i bedriftsnettverk – bedre priser

Kampanjer og arrangementer

Modul 6 - Etablerer / Gründerhjelp

Valg av selskapsform

Forretningsplan

«Syretesting» av forretningside

Søknader om støtte

Markedsvurderinger

Markedsplaner

Økonomiplanlegging og Budsjettering