VekstSporet er en ny og spennende metodikk våre bedriftsrådgivere benytter i arbeidet med våre målbedrifter.
Vekstsporet er en utviklingsprosess som har til hensikt å fremme bedrifters gjennomslagskraft på markedet, så vel overfor kunder som konkurrenter. Prosessen fokuserer på de funksjoner i bedriften som skaper vekst. Samtidig utvikles ledelsens evne til å sette i gang og forfølge markedstilpassede initiativ.

Målet med prosessen er å åpne bedriftens øyne for vekstmuligheter og gjennomføre konkrete tiltak som forbedrer gjennomslaget på markedssiden eller kundesiden, samt at prosessen skal gi ny energi i allerede igangsatte aktiviteter i bedriften.

Veiledere fra Landsbyen Næringshage på Dokka

Arne Erik Fønhus
Daglig leder / Bedriftsveileder
Tlf: 97512333
Epost:  arneerik@landsbyen-nh.no

Ole Jonny Kalstad
Programleder Trevekst i Oppland / Bedriftsveileder
Tlf: 90950003
Epost: olejonny@landsbyen-nh.no