• Trevekst Oppland

  Tredriver`n i Oppland

  Tredriveren – Mobilisator og sparringspartner i din region

  Innovasjon Norge bidrar med koordinering av et mobiliseringsnettverk for økt bruk av tre. I landets ulike regioner finnes det mobilisatorer som har i oppgave å informere om utviklingsmuligheter og støttemuligheter i bruk av tre. Denne rollen har fått navnet «tredriver», og alle tredrivere er en del av et nasjonalt mobiliseringsnettverk. I dette nettverket sørges det for erfaringsutveksling i prosjekter på tvers av regioner og landegrenser.

 • Hytteprosjektet i Land

  Hytteeiere og -brukere er en betydningsfull ressurs for store deler av næringslivet i Land og Etnedal. Hytteturismen er helt sentral i forhold til omsetning i varehandel og utvikling og omsetning hos lokale håndverksbedrifter og utbyggere. Det ligger fremdeles muligheter i økt utnyttelse av potensialet knyttet til hytteutvikling langs Randsfjorden i Søndre Land og i åsområdene rundt, herunder Trevatn og Veståsen og opp til områdene i Synnfjell i Nordre Land og Etnedal.

 • Landsbykonferansen 2018

  2018: Grønn framtid og kvit snø.

  Landsbykonferansen er en viktig møteplass for aktører innen næring, politikk, stedsutvikling og ildsjeler. Ambisjonen med konferansen er å løfte fram utfordringer, synliggjøre mulighetsrommet, skape nettverk og bidra til læring og stedsutvikling. Foredragene fra Landsbykonferansen 2018 finner du her.