Ansatte

Arne Erik Fønhus

Daglig leder

Tlf: 97 51 23 33
E-post: arneerik@landsbyen-nh.no

Kompetanse innenfor nettverksbygging, bedriftsveiledning, strategiutvikling, finansiering fra offentlige kilder og styrearbeid.

Ole Jonny Kalstad

Prosjektleder Trevekst

Tlf: 90 95 00 03
E-post: olejonny@landsbyen-nh.no

Kompetanse innenfor prosjektledelse, tre og trearbeidene industri,  Trevekst i Oppland og Hytteturisme.  Byggmester og takstmann.

Ole Helmer Bjørlien

Senior konsulent

Tlf: 95 23 69 11
E-post: olehelmer@landsbyen-nh.no

Kompetanse innenfor skogbruk, bioenergi, utmarksfag, eiendomsutvikling og prosjektledelse.

Lene Selnes

Prosjektmedarbeider

Tlf: 48 10 99 18
E-post: lene@landsbyen-nh.no

Kompetanse innenfor bruk av sosiale media i markedsføring, kurs og opplæring, administrasjonstjenester og kontortjenester.

Styre

Styret består av:

  • Sigmund Egner, styreleder
  • Arne Nybråten (Vokks)
  • Knut Arild Østvoll (Nordea)
  • Birgit Felde Sevaldrud
  • Inger Toril Holte Breien (Ungt entreprenørskap Valdres)
  • Per A Kind
Observatører:
Ola Tore Dokken
(Ordfører i Nordre Land kommune)
Gunn Mari Rusten
(Næringsrådet i Gjøvik-regionen)