Kontakt oss

© Copyright - Landsbyen Næringshage - All rights reserved - Gamle Jevnakervegen 3, 2870 Dokka, Tlf: 611 18 330
En næringshage er en operatør for Sivas næringshageprogram. Næringshagen er et bedriftsfellesskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging og samarbeid. Næringshagen gir bedrifter i distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø. Se mer på www.siva.no