Vi hjelper virksomheter å foreta beslutninger
og å ta det neste steget!

Landsbyen Næringshage er sertifisert for bruk av verktøyet GrowthWheel.
Tre av våre ansatte har lisensen  til denne nyttige og lønnsomme verktøykassen.
GrowthWheel er en visuell verktøykasse som hjelper innehavere med å ta beslutninger og å ta det neste steget.
Systemet er fleksibelt, og kan tilpasses eksisterende verktøy og kundebehov.
Verktøykassen kan til og med brukes av kundene selv, og gir deg et 360° perspektiv på din bedrift.

 

 

Ønsker du å høre mer om konseptet, og kanskje teste det på din egen bedrift?
Ta kontakt med en av våre sertifiserte GrowthWheel rådgivere.

Arne Erik Fønhus.
Tlf: 97512333 Epost:  arneerik@landsbyen-nh.no

Lene Nordby Selnes.
Tlf: 48109918 Epost: lene@landsbyen-nh.no

Ole Jonny Kalstad
Tlf: 90950003 Epost: olejonny@trevekst.no