Bedriftsfrokost 4-2016

Kompetanseheving i Land

Kompetanseheving i Land

Bedriftsfrokost 4-2016

14.juni kl. 08:30 inviterer vi til Bedriftsfrokost i kantinen i næringshagen. Tema er kompetanseheving i Land, og foredragsholdere er Geir Otto Andersson – rektor ved Dokka Videregående skole og Arne Erik Fønhus -daglig leder i Landsbyen Næringshage. Påmelding til lene@landsbyen-nh.no innen 12.juni. Velkommen!

Nettverkscafe’ 2/2016

 

Dialog og nettverk

Dialog og nettverk

8.juni kl.08:00 – 09:00 inviterer vi til morgenkaffe i Næringshagen. Dette er en uformell møteplass hvor næringsaktører kan diskutere og belyse ulike temaer, og sammen finne løsninger. Tema er dialog og nettverk. På vår første Nettverkscafe’ ble det etterlyst ulike kurs, noe som førte til at Næringshagen nå arrangerer sitt første truckførerkurs. Dette følges opp videre med flere etterspurte kurs, og vil gi kompetanseheving i mange lokale bedrifter. Det serveres kaffe på møte, og alle får mulighet til å fortelle om sin bedrift og sine behov og ønsker.

Velkommen!

Truckførerkurs 20 og 27 mai!

Truckførerkurs

Teori fredag 20 og 27 mai, kl. 08:30 – 16:00, inkludert lunsj.    Samlet oppkjøring gjennomføres etter 20 timer kjøring i bedrift under fadderveiledning.  Pris: ca.kr.4000,- pr.deltager, inkludert materiell, bevis og lunsj.

Påmelding mail: lene@landsbyen-nh.no  , telefon: 48109918