BESØK OSS I GAMLE JEVNAKERVEGEN 3 PÅ DOKKA

LANDSBYEN NÆRINGSHAGE AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for nyskaping og verdiskaping i næringslivet i Gjøvikregionen. Næringshagen er et levende miljø som samarbeider med og bistår nyetablerere, gründere og eksisterende bedrifter med vilje og evne til vekst og utvikling.

  • Vi bistår bedrifter med innovasjon- og utviklingsprosjekter.
  • Vi støtter og veileder gründere og nyetablerere
  • Vi arrangerer møter, seminar og kurs.
  • Vi legger til rette for møteplasser og nettverksbygging.
  • Vi kobler mennesker og bedrifter som har nytte av hverandre.
© Copyright - Landsbyen Næringshage - All rights reserved - Gamle Jevnakervegen 3, 2870 Dokka, Tlf: 611 18 330
En næringshage er en operatør for Sivas næringshageprogram. Næringshagen er et bedriftsfellesskap som arbeider for utvikling av næringslivet i sin region. Næringshagemiljøet består av en rekke bedrifter som er samlokaliserte i næringshagen eller tilknyttet denne gjennom tett oppfølging og samarbeid. Næringshagen gir bedrifter i distriktene et innovativt, faglig og sosialt miljø. Se mer på www.siva.no